• Textstorlek aaa

Solskyddsprodukter

Solljusets ultraviolett- dvs. UV-strålning ökar risken för hudcancer. Beroende på våglängden indelas UV-strålningen i tre kategorier: UVA, UVB och UVC. Av dem når endast UVA och UVB jordens yta, eftersom UVC-strålningen som har den kortaste våglängden absorberas av atmosfärens ozonskikt. Även om solljuset ökar D-vitaminproduktionen har det också skadliga effekter på huden. En alltför stor engångsexponering för UV-strålning kan leda till brännskador på huden. Upprepad exponering kan leda till att huden åldras snabbare och till hudcancer.

 

Det är möjligt och värt att skydda sig mot överexponering för UV-strålning. Det kan man göra genom att klä sig ändamålsenligt, undvika vistelse i solljus och ha solglasögon av hög kvalitet. Man kan också använda solskyddsprodukter för att skydda sig mot UV-strålning, men det är bra att komma ihåg att det skydd de ger inte är komplett. Effekten hos de UV-filter som används i solskyddsprodukter baserar sig på deras förmåga att antingen absorbera UV-strålning eller reflektera den bort från huden. När man väljer solskyddsprodukt ska man fästa uppmärksamhet vid skyddsfaktorn (SPF): ju högre skyddsfaktor desto bättre skydd. De finländska cancerorganisationerna rekommenderar solskyddskrämer med en skyddsfaktor på minst 30. Kontrollera också att produkten skyddar mot både UVA- och UVB-strålning. När man använder solskyddsprodukter är det viktigt att applicera en tillräcklig mängd omsorgsfullt på huden och att göra det tillräckligt ofta.