• Textstorlek aaa

Naturenliga och ekologiska kosmetiska produkter

Butiker och nätbutiker säljer många slags kosmetiska produkter. Här finns produkter som endast sägs innehålla naturliga, naturenliga eller ekologiska beståndsdelar. Samtidigt kan man skapa en bild av att dessa produkter är mildare och tryggare än "vanliga" kosmetiska produkter på grund av att de endast innehåller naturliga beståndsdelar. Man kan dock inte generellt påstå att naturliga och naturenliga produkter är trygga och att syntetiska produkter är skadliga. Människor kan bli allergiska för både naturliga och syntetiska beståndsdelar i kosmetiska produkter.

 

Det finns ingen särskild lagstiftning om naturlig, naturenlig och ekologisk kosmetik. Samma lagstiftning om kosmetik gäller för alla kosmetiska produkter. Ett av dess främsta mål är att skydda människors hälsa. Olika organisationer har även egna certifikat för naturlig och ekologisk kosmetik vars krav skiljer sig från varandra. Dessa certifikat baserar sig inte på lagstiftningen om kosmetik, utan det är fråga om system som företagen frivilligt använder och som kan iakttas utöver lagstiftningen.