• Textstorlek aaa

Konstnaglar

I stället för traditionellt nagellack kan man också använda så kallade konstnaglar. Konstnaglar kan limmas på de egna naglarna eller tillverkas med akryl- eller gelteknik. De eventuella hälsoriskerna orsakas av material som innehåller akrylat och som används i tillverkningen av konstnaglar. Akrylater är kända för att sensibilisera huden, vilket kan leda till allergiska hudreaktioner. Exponering för akrylater kan dessutom orsaka sensibilisering av luftvägarna. Dessutom kan konstnaglar leda till problem med naglarnas tillväxt och till och med permanent förlust av naglarna.

 

Konstnaglar har traditionellt konstruerats av kosmetologer, bland vilka man även observerat sensibilisering för akrylater och en del har insjuknat i astma. Produkter som baserar sig på gelteknik och med vars hjälp man själv kan konstruera konstnaglar finns också för konsumenter. Dessa produkter innehåller ohärdade akrylater som kan orsaka allergiska hudreaktioner vid hudkonttakt. Vid lackering är det därför mycket viktigt att förhindra att ämnet hamnar på huden. Detta kan dock vara svårt att förhindra i konsumentbruk, eftersom flera lager botten-, färg- och övergellack appliceras på naglarna och härdas med en LED/UV-lampa.