• Textstorlek aaa

Hårfärgningsmedel

Många människor färgar håret. Hårfärgningsmedlen kan indelas enligt färgens hållbarhet i  färg för temporär toning, semipermanent färg och oxiderande dvs. permanent hårfärg. Färger för toningar och semipermanent färg bleknar när håret tvättas. Permanent färg håller däremot en längre tid. I permanent färg blandas färgämnena med oxidationsmedel. Oxidationsmedlet är i allmänhet väteperoxid. Både oxiderande och andra hårfärger säljs också till konsumenter.

 

Hårfärgspreparaten innehåller allergiframkallande ämnen  som kan orsaka  bl.a. beröringsallergi. Allergiframkallande ämnen  i hårfärger  är bl.a. parafenylendiamin, toluen-2,5-diamin och resorcinol.  Exponering för hårfärger kan leda till en allvarlig allergisk överkänslighetsreaktion i samband med eller efter färgningen. Sensibilisering för beståndsdelar i hårfärger är dock individuell, och således leder exponeringen inte till sensibilisering hos alla användare. Det gäller ändå att komma ihåg att reaktionen kan komma senare även om man inte tidigare fått allergiska reaktioner av hårfärger. Temporär svart hennatatuering kan öka risken för allergi mot hårfärger, eftersom henna innehåller samma allergena färgämnen som hårfärger. Det säkraste sättet att undvika sensibilisering är att låta bli att färga håret.

 

Hårfärgsförpackningar för både proffs och konsumenter ska ha lagstadgade märkningar. Hårfärger ska bl.a. ha en varning för eventuell allvarlig allergisk reaktion. Allt yngre människor färgar håret, vilket exponerar dem för mycket allergena ämnen och kan öka risken för allergiska reaktioner. Kom ihåg att hårfärger inte är avsedda för under 16 år gamla personer.