Släckningsfiltar

En släckningsfilt är en av icke-brännbart material tillverkad filt, som används för första släckning av exempelvis fettbränder och brinnande televisionsapparater. Släckningsfilten skall ha en tillräcklig storlek.

 

Det är skäl att på förhand öva användningen av släckningsfilt, för att i en verklig situation sedan kunna använda släckningsfilten på rätt sätt. Räddningsverken och -förbunden, organisationer samt många utbildningsföretag anordnar säkerhetsutbildningar, där man under ledning av specialister bereds tillfälle att öva användningen av utrustningar för första släckning, såsom exempelvis släckningsfiltar.  

 

Så här använder du släckningsfilt

  • Dra med hjälp av banden ut släckningsfilten ur förpackningen.
  • Fatta tag i filtens hörn.
  • Skydda dina händer under filten.
  • Sträck ut händerna rakt framåt.
  • Närma dig branden i skydd bakom filten (utomhus från vindriktningen).
  • Bred lugnt ut filten så att den sluter tätt över eller runt branden.
  • Låt filten ligga kvar tills du är säker på att elden kvävts.