Skyddsglasögon


Fyrverkeriartiklar förorsakar varje år ett flertal skador, där de vanligaste är ögonskador. Framförallt den som avfyrar fyrverkeriartiklar drabbas av olycka men beklagligt ofta drabbas också utomstående åskådare.

 

Konsumenterna kan med sitt eget beteende höja sin egen säkerhet. Skyddsglasögon skyddar ögonen vid användning av fyrverkeriartiklar. Personer som använt skyddsglasögon har inte råkat ut för ögonskador i samband med nyårsfyrverkerier.

 

Skyddsglasögon avsedda att användas tillsammans med fyrverkeriartiklar räknas som personlig skyddsutrustning. Skyddsglasögonens tillverkare eller importörer ansvarar för att skyddsglasögonen uppfyller de säkerhetsbestämmelser som gäller för personlig skyddsutrustning.

 

Konsumenterna kan försäkra sig om skyddsglasögonens säkerhet genom att kontrollera att glasögonen är CE-märkta samt att finska och svenska bruksanvisningar finns för dem. Skyddsutrustningen skall också ha märkningen EN 166, som visar att skyddsglasögonen har tillverkats enligt standarden given angående skydd av ögonen. Vidare skall tillverkarens eller importörens namn och adress finnas på försäljningsemballaget eller i bruksanvisningen. Samma säkerhetsbestämmelser gäller också skyddsglasögon som erhålls på köpet eller som affärsgåva.  

 

Tukes övervakar att de fyrverkeriartiklar som saluförs är kravenliga och centralen ger anvisningar beträffande en säker användning av fyrverkeriartiklar. Med stickprov övervakas att de skyddsglasögon som saluförs fyller säkerhetsbestämmelserna.