Begagnad personlig skyddsutrustning


Begagnad personlig skyddsutrustning, såsom cykel- och ridhjälm, kan vara problematisk ur skyddssynpunkt sett.
   

 

Skyddsutrustningens skyddsförmåga kan avta i takt med att skyddets material åldras. Vidare kan skyddsutrustningens skyddsförmåga ha avtagit under användningen. En ny användare kan inte veta hur en tidigare ägare har använt och förvarat skyddsutrustningen.

 

Exempelvis en hjälm kan på ytan se felfri ut men på grund av hårda slag, slitage och starkt solljus kan skyddsförmågan ha försvagats eller helt försvunnit. På samma sätt kan exempelvis en reflexvästs reflekterande egenskaper ha avtagit på grund av att den tvättats eller utsatts för solljus.

 

Det är inte rekommenderat att man skaffar personlig skyddsutrustning som redan använts av andra.

 

Den skyddsförmågan kan försvagas även hos personlig skyddsutrustning som inhandlats som ny, om den inte underhålls på rätt sätt. I bruksanvisningen för skyddsutrustning skall bland annat ges information om hur man upprätthåller den skyddsförmågan hos skyddsutrustningen samt på vilket sätt och hur ofta man bör kontrollera att skyddsförmågans upprätthållits. Bruksanvisningen skall också innehålla uppgifter om hur skyddsartikeln skall förvaras samt tvätt- och underhållsanvisningar. Det är viktigt att den personliga skyddsutrustningens skick regelbundet kontrolleras.