Kolmonoxidvarnare


Kolmonoxid (CO) dvs. os är en giftig lukt-, smak- och färglös gas, som människan inte kan uppfatta med sina sinnen. Os uppkommer som resultat av en förbränning under syrefattiga förhållanden vid bränning av exempelvis bensin, olja, trä eller flytgas. 


Kolmonoxidolyckor med dödlig utgång sker årligen i Finland. Olyckorna sker oftast i husvagnar och -bilar samt i sommarstugor. Vid inandning av kolmonoxid inträffar en s.k. kemisk kvävning och syrebristen i kroppen kan snabbt leda till döden.


Särskild uppmärksamhet ska fästas vid placeringen av kolmonoxidvarnare, emedan kolmonoxid är endast obetydligt lättare än luft och nödvändigtvis inte stiger direkt upp i taket exempelvis vid förekomst av olika luftströmningar. Osets temperatur inverkar på dess stigtid.


En kolmonoxidvarnare ersätter inte den obligatoriska brandvarnaren och kolmonoxidvarnare är inte avsedda att ersätta försummelsen av serviceåtgärder för och en korrekt installation av potentiella kolmonoxidkällor.


Placeringen av kolmonoxidvarnare

 • kolmonoxidvarnaren ska placeras i utrymme, där bränslefungerande apparat finns (såsom öppen spis, gasspis eller annan eldstad)
 • kolmonoxidvarnarens ljud skall höras till utrymmen, där man vistas
 • takmonterad varnare ska placeras på ett avstånd av minst 300 mm från alla väggar
 • vid en kombination av brandvarnare och kolmonoxidvarnare är det skäl att montera varnaren i taket
 • väggmonterad varnare ska placeras på ett avstånd av minst 150 mm från tak, därför att luften kan bli stående i vrån mellan vägg och tak.

Om bruksanvisningarna står i strid med ovanstående anvisningar, är det skäl att iaktta ovanstående anvisningar.


Varnaren får inte placeras

 • på utsidan av byggnad
 • i slutet utrymme, såsom skåp eller på undre sidan av skåp
 • på plats, där varnarens funktion kan äventyras (t.ex. på grund av möbel eller gardin)
 • direkt ovanom tvättställ
 • intill dörr, fönster, toppventilator eller fläkt, där den kan utsättas för starkt luftflöde
 • intill ventilationsöppning eller annat motsvarande genomluftningshål
 • i fuktiga eller våta utrymme, såsom bad- och tvättrum
 • i omedelbar närhet av eller ovanför spis eller kokplatta