Handbrandsläckare

 

HANDBRANDSLÄCKARE

Handbrandsläckare är högst 20 kg tunga primärsläckare som innehåller minst 1 kg släckmedel. Att använda en handbrandsläckare är inte invecklat, men tröskeln för att använda den kan vara hög, om man inte har övat släckning med en sådan innan eldsvådan är framme. Räddningsverken och -förbunden, organisationer samt utbildningsföretag ordnar säkerhetsutbildning, där man kan öva sig att använda handbrandsläckare och annan primärsläckningsutrustning under handledning av ett proffs.

 

Handbrandsläckare säljs av bl.a. järnaffärer, stormarknadernas järnvaruavdelningar, biltillbehörsaffärer, handbrandsläckaraffärer och båttillbehörsaffärer.

 

Underhåll

Handbrandsläckare skall kontrolleras minst en gång om året om släckaren förvaras på ett ställe där den är utsatt för faktorer som påverkar dess funktionsskick, såsom fukt, skakningar, temperaturväxlingar eller köld. I annat fall skall handbrandsläckare kontrolleras minst en gång vartannat år.

 

Innehavaren av lägenhet skall sköta om att de av myndigheterna föreskrivna släckningsredskapen är funktionsdugliga och att de har blivit underhållna och kontrollerade på behörigt sätt.

 

Underhåll eller kontroll av handbrandsläckare utförs av en handbrandsläckaraffär.

 

Urbruktagande

Handbrandsläckaraffärer ger information om hur man gör sig av med handbrandsläckare. Handbrandsläckare som står under tryck får inte slängas i soptunna. En handbrandsläckare som är tömd klassas som metallskrot. Handbrandsläckaren är tom när dess ventil och innehåll har avlägsnats.

 

PULVERSLÄCKARE

 • Det finns flera olika slags pulver men de vanligaste, dvs. ABC-pulvren, lämpar sig för nästan all slags släckning, såsom släckning av fasta, vätskeformiga och gasformiga ämnen.
 • De effektivaste släckegenskaperna i förhållande till släckarens storlek.
 • Släckningsavstånd ca 3 m.

 

VÄTSKESLÄCKARE

 • Släckvätskorna är i allmänhet vattenbaserade skum, som lämpar sig för nästan all slags släckning, såsom för släckning av fasta och vätskeformiga ämnen.
 • Mindre behov för efterstädning än vid pulversläckare.
 • Släckningsavstånd ca 3 m.
 • Köldbeständigheten och användbarheten för släckning av elapparater ska kontrolleras på bruksanvisningsetiketten.


KOLDIOXIDSLÄCKARE

 • Lämpar sig för släckning av vätske- och elbränder.
 • Släckmedlet är tyngre än luft och dess temperatur vid utströmning är ca –76 °C varför dessa faromoment skall beaktas vid släckning.
 • Släckningsavstånd ca 1 m.
 • Efter släckningen är det tryggast att avlägsna sig från utrymmet med anledning av den förhöjda koldioxidhalten.