• Textstorlek aaa

Fritidsbruk

Godkända växtskyddsmedel används i privata trädgårdar och för prydnadsväxter. Det gäller dock att vara försiktig med användningen av växtskyddsmedel. Användningen av dem kan nämligen minskas med andra bekämpningsåtgärder.

 

 • Följ upp växtförstörare i plantorna.
 • Se till att växterna mår bra, eftersom välmående växter har högre motståndskraft mot växtförstörare.
 • Du kan bekämpa många slags skadeinsekter med fiberdukar.
 • Rensa ogräs – det minskar behovet av kemisk bekämpning.

 

I riskbedömningen av växtskyddsmedel som godkänts för fritidsbruk har man beaktat användningen i hemmet. En del av de produkter som är avsedda för fritiden är färdiga lösningar.

 • Om du använder preparat som ska spädas ut ska du hantera dem omsorgsfullt.
 • Undvik stänk och skydda dig enligt anvisningarna.
 • Håll appliceringsverktyget för växtskyddsmedlet i gott skick.
 • Släpp inte ut växtskyddsmedel i avlopp eller vattendrag. 
  • Växtskyddsmedel har ett strängt gränsvärde för dricksvatten: ett gram växtskyddsmedel förorenar 10 000 m3 vatten så att det inte kan drickas.

 

Emballaget på växtskyddsmedlen innehåller instruktioner för en säker användning. Där finns också anvisningar om förvaringen och bortskaffandet av preparaten.

 

 • Förvara växtskyddsmedel omsorgsfullt utom räckhåll för barn.
 • Iaktta bruksanvisningarna.