• Textstorlek aaa

Tatueringsfärger

I tatuering och permanentpigmentering (avgränsning av ögonbryn, ögon och läppar) dekoreras huden med tatueringsfärg som sticks ner i huden med nål. I tatuering sticks färgen djupare ner i huden än i permanentpigmentering. I allmänhet hålls färgen i tatueringar tiotals år i huden, medan den bleknar snabbare i permanentpigmentering. En del av tatueringsfärgen nedbryts i kroppen eller transporteras till andra kroppsdelar såsom lymfkörtlar. Hennatatueringar är dekorationer på hudytan. Ytterligare information om hennatatueringar finns här.

 

Tatueringsfärger är kemikalier som kan vara sammansatta av flera olika ämnen. Som färgämne i tatueringsfärger kan man använda olika slags metallsalter eller organiska föreningar. Dessutom innehåller de olika hjälpmedel såsom lösningsmedel. I färger avsedda för permanentpigmentering använder man ofta samma ämnen som i tatueringar men i en mer utspädd form.  Enligt internationella studier har man ofta en bristfällig uppfattning om tatueringsfärgernas sammansättning, och de kan innehålla ämnen som klassificerats som farliga för hälsan. I tatueringsfärger har man bland annat hittat carcinogena, mutagena, reproduktionstoxiska och hudallergena ämnen. Flera tatueringsfärger har förbjudits inom EU för att de innehållit ämnen som klassificerats som farliga såsom azofärger, aromatiska aminer, polycykliska aromatiska kolväten (PAH-föreningar) och tungmetaller (nickel, bly, krom). I några länder har man dessutom upptäckt mikrobiologiska orenheter i tatueringsfärger.

 

Det finns just ingen kunskap om skadliga konsekvenser av tatueringar. De vanligaste skadliga konsekvenserna är överkänslighet (allergi), irriterande hudåkommor (rodnad, svullnad) och inflammationer. I synnerhet röd färg och röda nyanser har orsakat överkänslighet. Tatueringsfärger kan innehålla nickel och orsaka allergiska reaktioner för personer som är allergiska mot nickel. Om det förekommer brister i tatueringsfärgernas renhet eller tatueringsåtgärdens hygien kan det medföra risk för virus-, bakterie- och svampinfektioner. På grund av inflammationsrisken kräver tatuering hög hygien. Det finns fortfarande lite information om de skadliga konsekvenserna av långvarig exponering för tatueringsfärger, och tills vidare är det oklart om det finns ett samband mellan tatueringar och hudcancer.

 

Det gäller att överväga noga innan man tar en tatuering eller permanentpigmentering. Det gäller också att vara medveten om hälsoriskerna med tatuering och fråga tatueraren om dem. Tatueringsfärger kan bland annat innehålla allergena ämnesdelar såsom nickel som kan orsaka allergi.

 

Tatueringar rekommenderas inte för personer som är under 18 år gamla.