• Textstorlek aaa

Infohörna för träbyggare

 

  • Använd alltid oimpregnerade trävaror när du kan. På det sättet förebygger du uppkomsten av svårbehandlat avfall. Det oimpregnerade träets brukstid kan ofta vara tillräckligt lång för ändamålet. 
  • Tänk först över vad du behöver när du skall skaffa impregnerat trä. Skaffa för ändamålet lämpliga, kvalitetsklassade och med märkning försedda trävaror. Impregnerat virke av klass A krävs endast i konstruktioner, som står i ständig kontakt med mark och vatten. I konstruktioner ovan jord ger impregnerat virke av klass AB tillräckligt skydd. 
  • Ta alltid reda på med vilket ämne virket har behandlats och vilka villkor som ställs på användningen och bearbetningen av virket och på avfallshanteringen. Ytterligare information får du av virkessäljaren.
  • När du skaffar impregnerat trävirke skall du köpa varor som bearbetats så långt som möjligt och som kapats i önskad längd. Det impregnerade trävirket skall vara yttorrt. Då undviker du att utsättas för skadliga ämnen och det bildas inga bearbetningsrester, som det är svårt att göra sig av med. 
  • Använd andningsskydd när du sågar impregnerat trä och alltid handskar när du hanterar impregnerat trä. 
  • Undvik bruksobjekt som innehåller impregnerat trä och som kan medföra hudkontakt eller förorening av livsmedel eller foder. 
  • Impregnerat trä skall inte användas i omedelbar närhet av brunnar eller på känsliga grundvattenområden.
  • Gamla konstruktioner av impregnerat trä behöver i allmänhet inte avlägsnas på grund av begränsningarna. 
  • För att undvika hudkontakt kan gamla kreosotimpregnerade träkonstruktioner täckas och gamla arsenimpregnerade trävaror målas.
  • Genom att byta sand i sandlådor av arsenimpregnerat trä kan man minska exponeringen.

 

Oimpregnerat trä kan gott och väl användas i många konstruktioner, särskilt när man använder sig av konstruktionsmässiga lösningar för att skydda träet. Konstruktionerna kan skyddas mot fukt t.ex. genom att snedda sågsnitt eller genom att använda regnskärmar eller taksprång.

 

Genom att konstruktionsmässigt skydda trävirket kan man förlänga träets livstid. Konstruktionerna kan också från början planeras på ett sådant sätt att för röta utsatta delar lätt kan bytas ut.

 

Exempel på användning av obehandlat och behandlat trä på gårdsplan.