• Textstorlek aaa

Grilltändvätskor och lampoljor

 

Grilltändvätskor och lampoljor är råoljebaserade brinnande vätskor, i allmänhet petroleum. Vissa grilltändvätskor kan också användas som lampolja. Om grilltändvätskor och lampoljor används korrekt finns det ingen risk för uppflamning. 

 

Grilltändvätskor och lampoljor kan orsaka allvarliga skador på lungorna om man sväljer dem. Därför får produkterna inte kompletteras med färg- eller luktämnen som kunde locka människor att dricka av dem. Produkterna ska förpackas i svarta ogenomskinliga flaskor på max en (1) liter med relevanta uppgifter om produktens farlighet och säkerhetskapsyl (s.k. "barnlås"). Produkterna har märkts på följande sätt:

 

  •  ”Även en liten mängd förtärd tändvätska kan orsaka en livshotande lungskada” eller
  •  ”Även en liten mängd förtärd lampolja eller redan att suga på lampveken kan orsaka en livshotande lungskada”.


Häll aldrig tändvätska eller lampolja till ett annat kärl från det ursprungliga!