• Textstorlek aaa

Flamskyddsmedel

Det finns olika slags flamskyddsmedel. Flamskyddsmedel används framför allt i plast, gummi, textilier och elektronik för att förhindra att materialet antänds, elden sprids och för att förbättra deras värmetålighet. De används på nästan alla ställen där materialet kan exponeras för höga temperaturer eller där det kan uppstå gnistor eller annan eldfara eller där särskilda krav ställs på brandsäkerheten.

 

Priset för en ökad brandsäkerhet är dock att vår livsmiljö och våra kroppar exponeras för kemikalier, av vilka flera är skadliga för miljön och hälsan samt medför konsekvenser som på det stora hela är okända. Flamskyddsmedlen kan vara oorganiska (t.ex. antimontrioxid) eller organiska (t.ex. kolväten som innehåller klor, brom eller fosfor).

 

Det som kännetecknar alla föreningar som används som flamskyddsmedel är att de är mycket värmetåliga. Därför är de ofta också mycket beständiga i miljön.  Flera flamskyddsmedel är så kallade PBT- och/eller POP-ämnen (ämnen som sönderfaller långsamt i miljön, är ansamlande, giftiga och/eller långväga). Ofta är deras konsekvenser för miljön och hälsan inte helt kända. Problemen med vissa flamskyddsmedel har identifierats, och användningen av dem har förbjudits eller begränsats inom EU eller rentav globalt.