• Textstorlek aaa

Faropiktogram för kemikalier

Den reformerade kemikalielagstiftningen i EU medför ändringar i farosymboler för kemikalier. De gamla orangesvarta farosymboler ersätts av rödvitsvarta faropiktogram från och med 1.6.2017 beroende på kemikalie. På grund av den långa övergångstiden kommer både gamla farosymboler och nya  faropiktogram att användas parallellt i flera år. De nya faropiktogrammen blev obligatoriska för ämnen såsom terpentin i december 2012. De flesta kemikalier som säljs till konsumenter, såsom tvättmedel, målarfärger och lim, är blandningar för vilka övergångstiden fortsätter till juni 2017.

 

 

De nya faropiktogrammen för kemikalier presenteras i broschyrer, som kan laddas ner och skrivas ut via boxen nere på sidan. Man kan testa sin kunskap om de nya faropiktogrammen i en frågesport. Skolor, läroanstalter, företag etc. kan avgiftsfritt beställa tryckta broschyrer och faropiktogramslinjaler. Beställ material här.