• Textstorlek aaa

Behandlade varor

 

Med 'behandlade varor' avses ämnen, preparat eller fysiska föremål som behandlats med biocider eller innehåller biocidpreparat. Till exempel lim som innehåller konserveringsmedel är en behandlad vara även om det är flytande innan det stelnat. Bland annat textilier, möbler med textil- eller läderbeklädnad och byggnadsmaterial behandlas med biocider (mögelförebyggande behandling).

 

Det finns två slags krav på behandlade varor: krav på märkning av och information om produkter samt krav relaterade till förbjudna kemikalier.

 

Produkter som behandlats med biocider ska ha märkningar enligt förordningen, om tillverkaren kommer med biocidiska påståenden eller det är nödvändigt utifrån en riskbedömning av det verksamma ämnet. Märkningen kan finnas på själva produkten, på förpackningen eller t.ex. i bruksanvisningen. Dessutom har konsumenter rätt att avgiftsfritt få information om biocidbehandling av leverantören. Svaret ska ges inom 45 dagar. Det finns inga närmare anvisningar om den information som ska ges, men åtminstone det verksamma ämnet ska nämnas. Behandlade varor som varit på marknaden 1.9.2013 får säljas även om de saknar märkningar enligt de nya kraven.

 

Efter 1.3.2017 får varor som behandlats med biocider endast innehålla sådana verksamma ämnen om vilka ansökan lämnats in eller som redan godkänts i EU för den aktuella produktgruppen och användningen. Samma krav gäller behandlade varor som producerats inom EU och utanför unionen.