• Textstorlek aaa

Nickel

Metallisk nickel har ungefär samma färg som silver. Nickel används i olika stållegeringar och andra legeringar. Därför kan nickel förekomma i flera vardagliga föremål såsom

 

 •    blixtlås,
 •    knappar och knäppen,
 •    nitar och hakar,
 •    spännen och kring öppningar i kläder,
 •    armbandsur,
 •    glasögonramar,
 •    tändare,
 •    metalldelar i pennor,
 •    olika slags smycken och mynt,
 •    vissa köksredskap,
 •    sytillbehör och saxar,
 •    vissa bil- och hjuldelar,
 •    dörrhandtag och
 •    elektronik.

 

Nickel är en mycket vanlig orsak till beröringsallergi. I Finland är ca tjugo procent av unga kvinnor och några procent av männen allergiska mot nickel. Den kan framkalla allergier som metall och i legeringar. Största delen har blivit allergiska via smycken, i synnerhet smycken som sticks genom kroppsdelar. Nickel som utsöndras från smycken, hakar etc. kan tränga in i huden och framkalla överkänslighet. När huden senare kommer i kontakt med ämnet ger upphov till eksem som kallas beröringsallergi. Huden hos personer som är allergiska mot nickel reagerar på ny kontakt med nickel redan efter ett par timmar eller dygn.

 

Vid tillverkning av smycken i vitguld blandas rent guld med t.ex. palladium, silver eller blandningar som innehåller nickel. Även om vitguld inte innehåller nickel kan en allergisk person få symptom av palladiumet i smycket. Rostfritt stål innehåller också nickel, men i vanliga smycken orsakar metallen i allmänhet inte eksem eller nickelallergi hos friska människor.

 

Apotek säljer dimetylglyoximtest (DMG) som berättar om metallföremål innehåller nickel. Så här gör du nickeltestet (på finska).

 

EU:s kemikalieförordning REACH begränsar mängden nickel som får utsöndras ur föremål. Föremål som har direkt och långvarig hudkontakt får inte utsöndra över 0,5 µg nickel/cm2/vecka. Smycken som för första gången fästs i öron eller andra kroppsdelar har ännu strängare gränsvärde: den mängd nickel som utsöndras ska vara under 0,2 µg/cm2/vecka. Om kemiska krav på leksaker föreskrivs också i en förordning (1352/2011), där gränsvärden för övergången även föreskrivits för nickel i olika råmaterial till leksaker. Syftet med dessa gränsvärden är att förebygga nickelallergi.