• Textstorlek aaa

Nanomaterial

Nanomaterial är kemiska ämnen eller material, vars storlek är ca 1–100 nm åtminstone för ett yttre mått. En nanometer är en miljontedel av en millimeter. Vissa nanomaterial har redan använts i tiotals år i till exempel bildäck. Nanomaterial används allmänt även i solkräm, kosmetika, batterier och olika beläggningar samt antibakteriella textilier.

 

Nanomaterial kan orsaka risker för miljön och människors och djurs hälsa och säkerhet. Än så länge vet man för lite om nanopartiklars skadliga effekter på hälsan och miljön, och därför har man under de senaste åren satsat en hel del på bedömningen av deras säkerhet. På nanomaterial tillämpas bestämmelserna i förordningarna REACH och CLP.