• Textstorlek aaa

Formaldehyd

Formaldehyd kan förekomma i kläder och hushållstextilier. Ämnet används i tillverkningen av textilier. De farliga egenskaperna hos formaldehyd beror på halten. Det har klassificerats bl.a. som irriterande för hud och ögon, och det kan orsaka allergiska hudreaktioner. Om maxhalten av formaldehyd i vissa textilier föreskrivs i förordningen (233/2012).

 

Utöver ämnets farliga egenskaper påverkas hälsoriskerna av exponeringen för ämnet. Mängden formaldehyd i varor minskar i tvätten, och därför rekommenderas det att nya textilier ska tvättas före användning, i synnerhet om detta rekommenderas på varan eller förpackningen.