• Textstorlek aaa

Biocider

Biocider är kemiska ämnen, produkter eller mikroorganismer som är avsedda att förstöra, bekämpa eller oskadliggöra skadliga organismer, förhindra deras inverkan eller begränsa deras förekomst. Biocidpreparat är bland annat desinfektionsmedel för hud och ytor, konserveringsmedel, rodenticider, insektmedel, impregneringsmedel och antifoulingmedel, dvs. båtbottenfärger. Växtskyddsmedel, medicinpreparat, kosmetika och livsmedel eller deras tillsatsämnen är inte biocidpreparat.

 

I Finland är det endast tillåtet att använda biocidpreparat som är godkända i Finland. De får inte importeras från utlandet för eget bruk.

 

Läs alltid noga bruksanvisningen för preparatet och agera enligt den!