Smycken och andra ädelmetallprodukter

 

Ädelmetallprodukternas (guld, silver, platina och palladium) finhalter och märkningar har i Finlands fastställts i lagstiftningen. Ädelmetallföremål skall i regel vara försedda med stämpel, som visar vem som är tillverkare och vilket materialet är. För riktigt lätta föremål gäller det här emellertid inte; föremål i guld, platina och palladium med en vikt av 1 g eller mindre kan säljas utan stämpel, för silver är viktgränsen 10 g.

 

Långt ifrån alla länder har en lagstiftning eller marknadstillsyn för ädelmetallprodukter och därför sker anskaffningen av produkter från utlandet alltid mer eller mindre på köparens eget ansvar.

 

För näthandeln och handeln mellan privatpersoner gäller samma regelverk som för annan handel. Säljaren ansvarar för att produkterna uppfyller bestämmelserna i Finlands lagstiftning. För ädelstenar och pärlor finns ingen lagstiftning i Finland.

Läs mera...

 

I Finland gällande finhalter

Finhalter som används i Finland och bottenformer för frivilliga stämplar

 

I Finland använda finhalter och bottenformer för frivilliga stämplar


Ädelmetallhalten anges i stämplarna i tusendelar. T.ex. 585 betyder att produkten innehåller 58,5 % guld och resten andra legeringsmetaller. Läs mera här...

 

Stämpelbeteckningarna

Ädelmetallprodukter som säljs i Finland skall vara försedda med antingen av Tukes registrerad namnstämpel och finhaltstämpel eller med kontrollstämpel och finhaltstämpel. Vidare kan andra stämplar förekomma:

 • Finhaltstämplar
 • Med namnstämpel identifieras importören, tillverkaren eller försäljaren.
 • Exempel på namnstämplar:

namnstämplar

C        HOT      RURU

KuKa       aari          K:lin

 

 • Du kan hämta information om namnstämplar från det av Tukes upprätthållna namnstämpelregistret
 • Kontrollstämpel indikerar att produkten kontrollerats och att den fyller bestämmelserna i lagstiftningen gällande ädelmetaller.             
           

finsk kontrollstämpel

Finsk kontrollstämpel.

 

 • Årsstämpel anger tillverkningsår för ädelmetallprodukt.
 • Ortsstämpel anger tillverkningsort i Finland för ädelmetallprodukt.

 

Skrotguld

Vissa företag köper upp guldföremål för att återanvända materialet i dem. Köparen är då endast intresserad av produktens guldhalt och därför betalas ett betydligt lägre pris för 375-haltigt guld än för 750-haltigt.

 

Man skall själv alltid väga ett guldföremål innan man säljer det, för att man skall kunna bedöma köpeanbudet, för köparen ger sitt anbud utgående från föremålets guldhalt och vikt. Det lönar sig också att jämföra det pris som olika köpare erbjuder. Mer om vågar

 

Om smycket innehåller värdefulla stenar eller det utgör t.ex. antikföremål kan man få ett bättre pris för det om man säljer det till återförsäljare eller exempelvis på auktion.

 

Allergier

Den vanligaste orsaken till allergier förorsakade av smycken är nickel. I ädelmetallsmycken används nickel som legeringsmetall i en del produkter av vitguld. Det är bäst för konsumenten att alltid fråga säljaren om produkten innehåller nickel. I andra smycken än ädelmetallsmycken är användningen av nickel vanlig. Läs mera

 

Också andra metaller än nickel kan förorsaka allergier. Man kan t.o.m. vara allergisk för guld, men det är ändå mycket ovanligt. Det är alltid skäl att hålla smyckena rena för att inte förorsakar onödig mekanisk irritation av huden.

 

Färgning av huden

Guld kan färga av sig på huden. Det betyder inte att produktens guldhalt inte skulle vara korrekt. Avfärgningen kan bero på bl.a. följande orsaker:

 • Har man t.ex. har en kedja runt halsen kan länkarna gnida mot varandra och lösgöra små metallpartiklar, som färgar huden.
 • Yttre miljöfaktorer kan inverka. I varm havsmiljö kan klorider som frigörs från havsvattnet förstärka hudens normala klorideffekt och förorsaka fläckar på smycken. Utsläpp från närliggande fabriker, kosmetika eller rengöringskemikalier kan ge samma effekt.
 • Smycket kan missfärgas av luftföroreningar och svavelföreningar. Missfärgningarna kan i sin tur färga huden. 
 • Damm eller puder från kosmetika på huden kan i torr miljö fungera som slippapper och lösgöra små partiklar från ett smycke.
 • Medicinering kan åstadkomma förändringar i den normala utsöndringen från huden och göra att huden missfärgas.

 

Silverlera

På marknaden säljs olika silver- och guldlermassor av vilka man kan skapa egna smycken. Eftersom massorna anses som råvara, omfattas de inte av lagen och förordningen om ädelmetallprodukter. Situationen är dock helt annan, om av massan tillverkas en produkt som släpps ut på marknaden. Den som släpper ut produkten på marknaden svarar för att på produkten finns de föreskrivna stämplarna. Det är också skäl att försäkra sig om finhalten innan produkten säljs. Om av massan görs smycken endast för eget bruk, behöver de inte stämplas.

 

Annanstans på nätet