Aerosoler

Aerosoler är tryckförpackningar och de ska därför användas och förvaras på ett tryckt sätt. Vid användning och förvaring ska anvisningarna på förpackningen iakttas.

 • Aerosoler får inte förvaras i solgass eller vid temperaturer över 50°C
 • Förpackning får inte brännas eller punkteras, inte ens som tom
 • Om förpackningen upptar en bild av en låga innehåller aerosolen brännbara vätskor eller gaser. En sådan aerosol får inte
  • sprutas mot öppen eld,
  • mot glödande materia, ej heller
  • förvara i närheten av antändningskällor.

   

Högst 25 liter aerosoler får förvaras hemma.

 

På en aerosolförpackning skall finnas nödvändiga säkerhetsmärkningar och uppgifter. Kodsiffran З på förpackningen visar att den uppfyller konstruktions- och testfordringarna. På förpackningen ska finnas nödvändiga varningsmärkningar, samt användnings- och förvaringsanvisningar på finska och svenska. Försäljning eller annan överlåtelse av bristfälligt märkta aerosoler är inte förenligt med lag.