Ackumulatorer och batterier ackumulator


Vid användningen av ackumulatorer och batterier är det skäl att följa bruksanvisningarna. Vid laddning av ackumulatorer av högeffekttyp för hobbyverksamheter (t.ex. radiostyrda bilar och modellflygplan) ska också användningen av rätt laddningsutrustning beaktas.

 
Anvisningar för en trygg användning av ackumulatorer

 • Följs produktens bruksanvisning, särskilda anvisningar kan ha getts för uppladdning av ackumulatorn
 • Ladda ackumulatorerna med rätt laddningsutrustning
 • Ge akt på produkt med ackumulator
   - om ackumulatorn upphettas eller sväller ska den genast avlägsnas ur produkten
 • Förhindra kortslutning av ackumulatorer
  - håll bl.a. nycklar, mynt, smycken och vatten på avstånd från produkten för att undvika en möjlig kortslutning
 • Undvik att mekaniskt skada ackumulatorer
 • Håll produkter innehållande ackumulator på avstånd från heta objekt
  - t.ex. spisar, braskaminer, strykjärn, värmare, bilars instrumentpaneler
 • Beakta ackumulatorernas polaritet vid byte av ackumulator
 • Gör dig av med ackumulatorer som tagits ur bruk genom att föra dem till uppsamlingsplats för ackumulatorer och batterier.
  • Batterier och ackumulatorer med synliga läckage ska förpackas i plastpåsar
  • Polerna på litiumackumulatorer och -batterier ska gömmas genom tejpning
  • Till uppsamlingspunkter ska endast sådana ackumulatorer och batterier returneras, som är helt urladdade
 •