Skid- och utförsåkning


Varje åkare kan främja säkerheten i pisten och skidspåret.

 

I pisten:

  

Inte ens säkerhetsarrangemangen kan alltid förhindra en olycka.

 

 • Iaktta av skidcentret givna anvisningar och begränsningar om hur man beter sig i backen och om anläggningens öppethållningstider.
 • Kontrollera åkdonens skick regelmässigt och innan du ger dig ut i backen.
 • Bedöm under vilka pist- och väderförhållanden du kan åka. Du skall endast åka i sådana pister för vilka du har tillräckliga färdigheter.
 • Hjälm för pist- eller brädåkning är ovillkorliga skyddsredskap i backen. Hjälmen skyddar för stötar mot huvudet och den ger också värme. Även handleds-, knä- och armbågsskydd är viktiga, särskilt för snowboardåkare som gör hopp. 
 • Om du inte tidigare idkat utförsåkning eller om dina färdigheter rostat lönar det sig att bege sig ut i backen via en skidskola. I nästan alla skidcentra finns en skidskola där du får instruktioner om de rätta metoderna och hur du skall fungera för att vara trygg och säker.

 

Skidcentrens företagare bär huvudansvaret för säkerheten i pisterna. Företagare för skidcenter:

 • ansvarar för att pisterna och spåren alltid tryggt kan användas
 • ansvarar bl.a. för pisternas och spårens skick, i dem befintliga konstruktioner samt för skyltningen.

Om du upptäcker brister eller problem skall du omedelbart meddela skidcentrets personal därom. 

I skidspåret:

 

 • genom att kontrollera sin utrustning och genom att välja spår efter den egna konditionen
 • med tillräcklig och riktig klädsel
 • genom att rätta sig efter givna anvisningar och varningar
 • genom att ge akt på naturen och spåret för eventuella farliga situationer som kan komma överraskande, såsom sand, barr eller isiga ställen i spåret.

 

Den som upprätthåller terrängskidspår är huvudansvarig för informeringen av skidåkare i spåret samt för spårens säkerhet och underhåll. Ovanstående gäller skidcentra, kommuner, skidföreningar, spårsällskap, hotell eller andra motsvarande instanser.

 

Ge dig inte ut i spåret eller i backen om du förtärt alkohol, är förkyld, har feber eller annars är sjuk.