Simbassänger för hemmabruk utomhus


Säkerhetstips till köpare och användare av simbassänger

Det blir allt vanligare att finländarna om somrarna har en simbassäng på gården. Bruket av simbassänger – både fasta och monterbara – medför vissa risker som det är skäl att beakta. Farosituationer kan förekomma till exempel när användarna, särskilt om de är barn, inte hålls under uppsikt eller när bassängen används utan ägarens tillstånd. Om bassängen monteras upp utan att anvisningarna följs, finns det risk för att konstruktionen kollapsar. Illa skött och smutsigt vatten eller feldosering av kemikalierna kan medföra hälsofara.

 

När du funderar på att köpa en simbassäng

 • Välj en bassäng som motsvarar det tänkta behovet. För små barn är det lämpliga vattendjupet under 0,3 meter. För större barn är vattendjupet upp till 0,8 meter. Om vattnet är djupare än så är det ett krav att barnen kan simma. 
 • Kontrollera att det med bassängen följer monteringsinstruktion och bruksanvisning enligt kraven i produktsäkerhetslagstiftningen, på finska och svenska. Anvisningarna skall vara i tydlig och lättfattlig form. Informationen skall presenteras på ett logiskt sätt och i den ordning som det är meningen att konsumenten skall handla eller som konsumenten kan förväntas handla. 
 • Passa på att samtidigt köpa en lämplig presenning för övertäckning av bassängen och köp de kemikalier och filter som behövs för att vattenkvaliteten skall hållas god.

Att beakta vid montering av en bassäng

 • Placera bassängen på en plats där den lätt kan ses. Välj platsen för bassängen före uppmonteringen och innan vattnet fylls på. På det sättet undviker Du skador när bassängen flyttas. 
 • Montera bassängen på ett stabilt, plant ställe som rengjorts från stenar och skräp. Om bassängen monteras på ett sluttande underlag riskerar hela konstruktionen att kollapsa.
 • Montera bassängen omsorgsfullt, enligt de medföljande monteringsinstruktionerna.
 • Fyll på vattnet enligt bruksanvisningen.

Användningen av en simbassäng

 • Följ bruksanvisningarna när bassängen används. Föräldrarna bör hela tiden följa med när barnen är i bassängen.
 • Intill bassängen får inte förekomma trädgårdsmöbler eller liknande som barnen kan klättra på för att komma in i bassängen.
 • Om det för bassängen finns en badstege gäller det att se till att stegen är stabil och rätt dimensionerad.
 • Använd aldrig bassängen under inflytande av alkohol.
 • Täck över bassängen när den inte används. Obs! Kliv inte på presenningen när den är uppspänd, för den är troligen inte gjord för att tåla sådan belastning.

Skötsel av bassängvattnet

 • Håll öga med vattenkvaliteten. Rent vatten är en säkerhets- och en trivselfaktor.
 • Byt vatten regelbundet. I samband med vattenbytet är det bäst att kontrollera att bassängens innerväggar och botten är rena. 
 • Den dagliga rengöringen av vattnet sker i allmänhet med filter och kemiska tillsatser, t.ex. klor. Användningen av filtren och kemikalierna skall ske med omsorg och anvisningarna måste följas. Håll kemikalieförrådet på ett ställe som inte kan nås av barn.
 • Det rekommenderas att bassängen täcks över när den inte används, för att vattnet skall hållas rent.

Förvaring av bassängen

 • Töm alltid bassängen om den skall så oanvänd under en längre tid. Detta hindrar olyckor ifall bassängen används utan lov. Samtidigt slipper Du försämring av vattenkvaliteten.
 • Spara bruksanvisningarna för senare bruk. 
 • Se till att bassängens delar är torra och rena innan de packas in för vinterförvaring. Bassängen bör förvaras torrt.