Programservice

 

 • Den som erbjuder programservice ( t.ex. äventyrs- och upplevelseservice) ansvarar för att servicen är trygg och säker. 
 • Meddela arrangören i förväg (med blankett eller muntligt) om eventuella begränsningar i rörelseförmågan eller sjukdomar. Då kan arrangören förbereda sig på saken och kan vid behov justera programmet.
 • Delta inte i saker som du känner att du inte klarar av. Det är förståndigt att kunna tacka nej!
 • Det sociala trycket kan driva någon till sådant som den inte klarar av.
 • Ta hand om din kamrat, särskilt om barn och unga!
 • Fråga arrangören om barn kan delta. Följ arrangörens ålders- och storleksrestriktioner! Exempelvis i apparater i nöjesparker kan ett för litet barn slinta ut ur ett krängande säte och falla.  
 • Använd skyddsutrustning! Arrangören delar inte ut utrustningen för att höja spänningen utan för att skydda dig och andra deltagare. 
 • Delta inte under inverkan av alkohol! I berusat tillstånd överskattar du din förmåga och din uppmärksamhet är nedsatt. 
 • Bete dig enligt arrangörens instruktioner. Det är bättre att fråga än att jäkta och ångra sig!
 • Kom ihåg att även under upplevelseäventyr sörja för grundsäkerheten, såsom bl.a. i trafiken betyder användning av bilbälte, en korrekt lastning av fordonet och iakttagande av trafikreglerna. Hoppa inte hals över huvud i vatten. Använd flytväst vid färd på vatten! Att du deltar i en upplevelseresa gör dig inte odödlig! 
 • Om du hyser tvivel kan du fråga den som erbjuder service om företagarens ansvarsförsäkring, om instruktörens yrkesmässiga kompetens (hur han/hon förvärvat sitt kunnande, vilka kurser han/hon genomgått, arbetserfarenhet osv.) och om beredskapen för nödsituationer. 
 • En nonchalant eller arrogant inställning hos instruktören till säkerhetsfrågor är ett tecken på fara. En professionell instruktör som förhåller sig allvarligt till sin sak skämtar inte om säkerhetsfrågor. 
 • Gör inte saker för dig själv som du sett på TV eller sett proffsen utföra.
 • Proffsen har för ändamålet nödvändig specialutrustning och de sörjer för säkerhetsarrangemangen, fastän säkerhetsarrangemangen inte alltid syns utåt eller nämns. 

Den som erbjuder service är ansvarig för servicens säkerhet.

 

Meddela om dina iakttagelser - hjälp samtidigt andra

Om du misstänker att någon artikel eller service du använder kan förorsaka fara för din hälsa eller din egendom skall du meddela om det till Tukes.