Metspön i kolfiber

 

Varning för livsfarig elström

Högspännningsfriledningar har under de senaste åren visat sig vara farliga för fiskare som strövar omkring med långa metspön. Elektrisk ström kan flyta från en friledning till ett för nära intill befintligt elektriskt ledande metspö och förorsaka fara för en allvarlig elektrisk stöt. Metare ska vara uppmärksamma i närheten av elledningar.


Elektriciteten hoppar från en högspänningsledning

I närheten av högspänningselledningar krävs inte ens kontakt för att en elektrisk stöt ska uppstå. Strömmen ”hoppar” över ett kort luftgap till ett elektriskt ledande föremål, om föremålet kommer för nära ledningen.


Den vanligaste spänningen för högspänningsledningar är 20 kV (kilovolt) och minimiskyddsavstånd till ledningen är 2 meter under ledningen och 3 meter i sidled. Med stigande spänning växer också skyddsavstånden. Skyddsavståndet för de högsta 400 kV ledningarna är 5 meter.


I avstånden ska beaktas spöets räckviddsområde i olika normala och ovanliga situationer. I praktiken är det klokt att beträffande de nämnda metertalen iaktta mycket större avstånd. Vidare är det, för att undvika risker, skäl för metaren att alltid hålla spöet indraget och helt lågt vid passage under elledning.

 

Metspön av kolfiber leder elektricitet

Olyckor för metare förorsakade av elledningar har i allmänhet inträffat i samband med metspön av 6 m längd eller över. Spöet har i olyckstillfället hållits upprätt under elledningen och strömmen har flutit via spöet till metaren. Kolfibermaterialet leder elektricitet mycket bra.

 

Det är också skäl för metare att beakta kolfibermetspöets elektriska ledningsförmåga vid åskväder. Vid ett överraskande åskväder skall metandet avbrytas och spöet skall åtminstone läggas ur händerna på marken eller sättas i ställning.