Luft- och airsoftvapen


Airsoftvapnen är luft-, tryckgas- eller eldrivna vapen med utseende och storlek som riktiga vapen. De är vanligen tillverkade i plast och de skjuter plastkulor med en diameter av 6 mm. Med airsoftvapnen utövas krigslekar i terrängen eller i byggnader. Unga pojkar använder dem också för kamplekar på gårdsplaner och i närskogarna. Eftersom kulvapnen ofta utgör noggranna kopior av riktiga skjutvapen, kan de också förorsaka fara till följd av obetänksamhet eller störningsbeteende. Airsoftvapnen är inga leksaker.

 

De största utgångshastigheterna för airsoftvapnens kulor står nästan i klass med hastigheterna för de traditionella luftgevären. Om en kula träffar ögon, öron, tänder eller näsborrar kan den förorsaka allvarliga skador.

 

Föräldrarna bör hålla ett öga på sina barns lekar. Fastän deltagarna i airsoftvapenlekar skulle vara försedda med skyddsutrustning kan på bebyggt område också människor utan skyddsutrustning råka komma in på lekområdet. Plastkulorna utgör också miljöolägenheter för gårdar och parker.

 

Airsoftvapnen räknas till luftvapnen. Enligt ordningslagen är innehavet av luftvapen förbjudet på allmän plats. Ett sådant vapen får heller inte säljas åt minderårig utan vårdnadshavarens samtycke.