Fyrverkeripjäser


Miljoner fyrverkeripjäser skjuts varje år upp i luften i Finland vid årsskiftet. Endast av Tukes för allmän handel godkända fyrverkeripjäser samt CE-mäkta fyrverkeripjäser  får säljas och avfyras.

Fyrverkeripjäserna betraktas som spränggods och bör hanteras med motsvarande varsamhet. På varje för försäljning befintlig godkänd produkt skall finnas erforderliga markeringar på finska och svenska.

 

Förvara fyrverkeripjäserna i låst utrymme utom räckhåll för minderåriga. Förvaring i gemensamma källar- eller vindsutrymmen eller i garage är inte tillåtet.


För fyrverkeripjäser gäller:

  • försäljning eller överlåtelse till under 18-åring är förbjuden
  • tillåten användningstid är 31.12. kl. 18:00 - 01.01. kl. 2:00
  • användningen av produkter av kategori 1 är tillåten också under andra tider (CE, kat 1)
  • skyddsglasögon är obligatoriska för den som avfyrar fyrverkeripjäser av kategori 2, 3
  • följ bruksanvisningarna
  • använd avfyrningsställningar och -stöd, samt tändpinnar
  • håll dig alltid utanför pjäsens flygbana vid antändning av produkt