Växtskyddsmedel

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
9.10.2012 Olika bekämpningsmetoder ska börja kombineras inom växtskyddet
  När principerna för integrerat växtskydd, dvs. växtskydd som kombinerar olika bekämpningsmetoder, träder i kraft 2014 gäller det för odlarna att ...
17.9.2012 Se upp för förfalskade växtskyddsmedel
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar användarna av växtskyddsmedel att vara på sin vakt mot produktförfalskningar. Enligt den europeis...
29.6.2012 Skyddsavstånden vid besprutning nära vattendrag ändras
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) håller på att ompröva växtskyddsmedlens risker för vattendragen. I och med omprövningen ändras bredden på ...
14.6.2012 Växtskyddsmedelexamen blir obligatorisk för tusentals personer i olika branscher
  Senast i november 2015 ska alla som använder växtskyddsmedel i yrkesverksamhet ha avlagt växtskyddsmedelexamen. Examen blir obligatorisk för tuse...
20.7.2011 Tryggt att använda glyfosat - inga nya begränsningar
Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kan glyfosatpreparat som godkänts i Finland fortsättningsvis användas, bara bruksanvisningarna följs....
18.3.2011 Handlingsprogrammet för minskade risker med växtskyddsmedel är klart
Säkerhets- och kemikalieverket och jord- och skogsbruksministeriet     Arbetsgruppen, som jord- och skogsbruksministeriet tillsatte i juni 2009, ha...
27.1.2011 Tryggt att öka användningen av grönsaker
Livsmedelssäkerhetsverket Eviras meddelande    Omfattande undersökning av risker i anslutning till rester av växtskyddsmedel I en omfattande riskvä...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa