Växtskyddsmedel

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
20.7.2011 Tryggt att använda glyfosat - inga nya begränsningar
Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kan glyfosatpreparat som godkänts i Finland fortsättningsvis användas, bara bruksanvisningarna följs....
18.3.2011 Handlingsprogrammet för minskade risker med växtskyddsmedel är klart
Säkerhets- och kemikalieverket och jord- och skogsbruksministeriet     Arbetsgruppen, som jord- och skogsbruksministeriet tillsatte i juni 2009, ha...
27.1.2011 Tryggt att öka användningen av grönsaker
Livsmedelssäkerhetsverket Eviras meddelande    Omfattande undersökning av risker i anslutning till rester av växtskyddsmedel I en omfattande riskvä...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa