Växtskyddsmedel

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
1.2.2013 Lösning söks på EU-nivå för användning av växtskyddsmedel som påverkar bin
  I Finland och även på annat håll i Europa diskuteras den skadliga inverkan på bin och andra pollinerande insekter av växtskyddsmedel som innehåll...
23.10.2012 EU styr sina medlemsländer mot mångsidigare växtskydd
I fortsättningen gäller det för åker- och trädgårdsodlare att hitta andra bekämpningsmetoder som komplement till växtskyddsmedel. Myndigheter från ...
9.10.2012 Olika bekämpningsmetoder ska börja kombineras inom växtskyddet
  När principerna för integrerat växtskydd, dvs. växtskydd som kombinerar olika bekämpningsmetoder, träder i kraft 2014 gäller det för odlarna att ...
17.9.2012 Se upp för förfalskade växtskyddsmedel
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar användarna av växtskyddsmedel att vara på sin vakt mot produktförfalskningar. Enligt den europeis...
29.6.2012 Skyddsavstånden vid besprutning nära vattendrag ändras
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) håller på att ompröva växtskyddsmedlens risker för vattendragen. I och med omprövningen ändras bredden på ...
14.6.2012 Växtskyddsmedelexamen blir obligatorisk för tusentals personer i olika branscher
  Senast i november 2015 ska alla som använder växtskyddsmedel i yrkesverksamhet ha avlagt växtskyddsmedelexamen. Examen blir obligatorisk för tuse...
20.7.2011 Tryggt att använda glyfosat - inga nya begränsningar
Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kan glyfosatpreparat som godkänts i Finland fortsättningsvis användas, bara bruksanvisningarna följs....
18.3.2011 Handlingsprogrammet för minskade risker med växtskyddsmedel är klart
Säkerhets- och kemikalieverket och jord- och skogsbruksministeriet     Arbetsgruppen, som jord- och skogsbruksministeriet tillsatte i juni 2009, ha...
27.1.2011 Tryggt att öka användningen av grönsaker
Livsmedelssäkerhetsverket Eviras meddelande    Omfattande undersökning av risker i anslutning till rester av växtskyddsmedel I en omfattande riskvä...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa