Växtskyddsmedel

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
21.5.2015 Att använda glyfosat vid växtskydd väcker frågor
Säkerhets- och kemikalieverket ( Tukes) har fått ett flertal förfrågningar om säkerheten av glyfosat efter att den ansedda vetenskapliga tidskrifte...
11.5.2015 Måste jag alltid avlägga en examen i växtskydd - inköpsbegränsningar för växtskyddsmedel vid hobbyodling
  Det blir tryggare än förr för hobbyodlare att använda växtskyddsmedel när användningen av de farligaste produkterna begränsas till professionellt...
4.3.2015 Förändringar i försäljningen av växtskyddsmedel – delta i diskussionen
  Den nya lagen om växtskyddsmedel medförde ändringar i försäljningen av växtskyddsmedel. Säljare av växtskyddsmedel som godkänts för yrkesbruk ska...
12.12.2014 Tukes gav undantagstillstånd för användning av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av medlen Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av oljevä...
3.12.2014 Tukes nya studiematerial för växtskydd nu tillgängligt på nätet
  På vilka grunder godkänns växtskyddsmedel för användning i Finland? Och hur ska de förvaras? Och hur beaktas skydd av pollinerare vid användning ...
24.1.2014 Rybs- och rapsutsäde som betats med neonikotinoider får användas 3.3–30.6.2014
  Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har fattat beslut om att tillåta försäljning, marknadsföring och användning av rybs- och rapsutsäde som beta...
8.10.2013 Användning av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider begränsas
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) begränsar användningen av fem växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Elado FS 480, som används so...
4.9.2013 Tukes söker utbildare och examensanordnare inom området för växtskyddsmedel
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) söker anordnare och utbildare för den förnyade examen i växtskyddsmedel.  Tukes utbildar de godkända sökan...
13.2.2013 Tukes uppmanar odlarna att kontrollera de ändrade skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har ändrat skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel för besprutning. Orsaken till ändringarna ä...
1.2.2013 Lösning söks på EU-nivå för användning av växtskyddsmedel som påverkar bin
  I Finland och även på annat håll i Europa diskuteras den skadliga inverkan på bin och andra pollinerande insekter av växtskyddsmedel som innehåll...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa