Växtskyddsmedel

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
24.1.2014 Rybs- och rapsutsäde som betats med neonikotinoider får användas 3.3–30.6.2014
  Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har fattat beslut om att tillåta försäljning, marknadsföring och användning av rybs- och rapsutsäde som beta...
8.10.2013 Användning av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider begränsas
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) begränsar användningen av fem växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Elado FS 480, som används so...
4.9.2013 Tukes söker utbildare och examensanordnare inom området för växtskyddsmedel
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) söker anordnare och utbildare för den förnyade examen i växtskyddsmedel.  Tukes utbildar de godkända sökan...
13.2.2013 Tukes uppmanar odlarna att kontrollera de ändrade skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har ändrat skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel för besprutning. Orsaken till ändringarna ä...
1.2.2013 Lösning söks på EU-nivå för användning av växtskyddsmedel som påverkar bin
  I Finland och även på annat håll i Europa diskuteras den skadliga inverkan på bin och andra pollinerande insekter av växtskyddsmedel som innehåll...
23.10.2012 EU styr sina medlemsländer mot mångsidigare växtskydd
I fortsättningen gäller det för åker- och trädgårdsodlare att hitta andra bekämpningsmetoder som komplement till växtskyddsmedel. Myndigheter från ...
9.10.2012 Olika bekämpningsmetoder ska börja kombineras inom växtskyddet
  När principerna för integrerat växtskydd, dvs. växtskydd som kombinerar olika bekämpningsmetoder, träder i kraft 2014 gäller det för odlarna att ...
17.9.2012 Se upp för förfalskade växtskyddsmedel
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar användarna av växtskyddsmedel att vara på sin vakt mot produktförfalskningar. Enligt den europeis...
29.6.2012 Skyddsavstånden vid besprutning nära vattendrag ändras
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) håller på att ompröva växtskyddsmedlens risker för vattendragen. I och med omprövningen ändras bredden på ...
14.6.2012 Växtskyddsmedelexamen blir obligatorisk för tusentals personer i olika branscher
  Senast i november 2015 ska alla som använder växtskyddsmedel i yrkesverksamhet ha avlagt växtskyddsmedelexamen. Examen blir obligatorisk för tuse...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa