Växtskyddsmedel

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
28.1.2016 Tukes utvecklar övervakningen av växtskyddsmedel vid undersökning av bidöd
Tukes och Evira utreder ett eventuellt samband mellan användning av växtskyddsmedel och den bidöd som inträffade under sommaren 2015. Laboratoriean...
19.1.2016 Användningen av växtskyddsmedel på en trygg nivå i områden som är populära bland barn och unga
  Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning visar att det används lite växtskyddsmedel i grönområden som är populära bland barn och unga ...
30.11.2015 Undantagstillstånd från Tukes för växtskyddsmedel med neonikotinoider
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av produkterna Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av olj...
26.11.2015 Ändrade rutiner för handeln med växtskyddsmedel – medtag examensbevis vid köp
  Rutinerna för handeln med växtskyddsmedel ändras från och med 26.11.2015. Från och med det här datumet får produkter som godkänts för yrkesmässig...
4.11.2015 Så kan du använda växtskyddsmedel tillsammans med fånggröda
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många förfrågningar om huruvida det är tillåtet att bespruta fånggröda som tjänar som insådd gröd...
23.9.2015 EU skjuter upp sitt beslut om glyfosatets godtagbarhet
  Godtagbarheten av glyfosat som används allmänt inom växtskydd har förlängts till 30.6.2016. EU:s ständiga kommittés växtskyddssektion fattade ett...
11.8.2015 EU:s beslut om godtagbarhet för glyfosat står klart under hösten
  Internationella cancerforskningsinstitutet IARC som lyder under Världshälsorganisationen (WHO) har publicerat en rapport där man föreslår att väx...
23.7.2015 Tukes och NTM-centralen i Egentliga Finland har utrett förekomsterna av bidöd i Loimaa
  Vid övervakningen av användningen av växtskyddsmedel konstaterades att ogräsbesprutningarna har utförts i enlighet med bruksanvisningarna, vilket...
14.7.2015 Anordnare av den nya examen i växtskyddsmedel på Tukes webbplats
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt cirka 130 personer som anordnare av utbildning och examen i växtskyddsmedel. Kontaktuppgiftern...
24.6.2015 Av växtskyddsmedlen måste en större mängd än förut i fortsättningen förvaras i låst utrymme
Av växtskyddsmedlen måste en större mängd än förut förvaras i låst utrymme enligt EU:s nya CLP-förordning. Just nu pågår en några år lång övergångs...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa