Växtskyddsmedel

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
11.8.2015 EU:s beslut om godtagbarhet för glyfosat står klart under hösten
  Internationella cancerforskningsinstitutet IARC som lyder under Världshälsorganisationen (WHO) har publicerat en rapport där man föreslår att väx...
23.7.2015 Tukes och NTM-centralen i Egentliga Finland har utrett förekomsterna av bidöd i Loimaa
  Vid övervakningen av användningen av växtskyddsmedel konstaterades att ogräsbesprutningarna har utförts i enlighet med bruksanvisningarna, vilket...
14.7.2015 Anordnare av den nya examen i växtskyddsmedel på Tukes webbplats
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt cirka 130 personer som anordnare av utbildning och examen i växtskyddsmedel. Kontaktuppgiftern...
24.6.2015 Av växtskyddsmedlen måste en större mängd än förut i fortsättningen förvaras i låst utrymme
Av växtskyddsmedlen måste en större mängd än förut förvaras i låst utrymme enligt EU:s nya CLP-förordning. Just nu pågår en några år lång övergångs...
3.6.2015 De nya skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel blir obligatoriska – kontrollera preparatens begränsningar före spridning
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner jordbrukarna om att kontrollera skyddsavstånden till vattendrag för de växtskyddsmedel de använder ...
21.5.2015 Att använda glyfosat vid växtskydd väcker frågor
Säkerhets- och kemikalieverket ( Tukes) har fått ett flertal förfrågningar om säkerheten av glyfosat efter att den ansedda vetenskapliga tidskrifte...
11.5.2015 Måste jag alltid avlägga en examen i växtskydd - inköpsbegränsningar för växtskyddsmedel vid hobbyodling
  Det blir tryggare än förr för hobbyodlare att använda växtskyddsmedel när användningen av de farligaste produkterna begränsas till professionellt...
4.3.2015 Förändringar i försäljningen av växtskyddsmedel – delta i diskussionen
  Den nya lagen om växtskyddsmedel medförde ändringar i försäljningen av växtskyddsmedel. Säljare av växtskyddsmedel som godkänts för yrkesbruk ska...
12.12.2014 Tukes gav undantagstillstånd för användning av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av medlen Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av oljevä...
3.12.2014 Tukes nya studiematerial för växtskydd nu tillgängligt på nätet
  På vilka grunder godkänns växtskyddsmedel för användning i Finland? Och hur ska de förvaras? Och hur beaktas skydd av pollinerare vid användning ...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa