Växtskyddsmedel

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
25.8.2016 Växtskyddsmedel orsakade inte humledöd i Eura
  Massdöd av humlor i Eura berodde inte på användning av växtskyddsmedel. Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredningar dog humlorna in...
19.7.2016 Tukes reviderar villkoren för användning av glyfosatpreparat under hösten
  EU:s ständiga kommitté för växtskyddsmedel skärpte villkoren för användning av glyfosat på sitt möte 12.7.2016. Efter övergångsperioderna godtas ...
30.6.2016 Det slutliga beslutet om glyfosat låter vänta på sig
  Godkännandet av glyfosat, som används för bekämpning av ogräs, har fått förlängd tid.  Efter ett halvår av intensiva diskussioner har kommissione...
25.4.2016 Skärpning av restsubstanser av växtskyddsmedel i potatis
  Skärpta krav för restsubstanser från Rizolex 50 SC-produkten, som i Finland används för betning mot silverskorv i potatis. Från och med den 26 au...
28.1.2016 Tukes utvecklar övervakningen av växtskyddsmedel vid undersökning av bidöd
Tukes och Evira utreder ett eventuellt samband mellan användning av växtskyddsmedel och den bidöd som inträffade under sommaren 2015. Laboratoriean...
19.1.2016 Användningen av växtskyddsmedel på en trygg nivå i områden som är populära bland barn och unga
  Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning visar att det används lite växtskyddsmedel i grönområden som är populära bland barn och unga ...
30.11.2015 Undantagstillstånd från Tukes för växtskyddsmedel med neonikotinoider
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av produkterna Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av olj...
26.11.2015 Ändrade rutiner för handeln med växtskyddsmedel – medtag examensbevis vid köp
  Rutinerna för handeln med växtskyddsmedel ändras från och med 26.11.2015. Från och med det här datumet får produkter som godkänts för yrkesmässig...
4.11.2015 Så kan du använda växtskyddsmedel tillsammans med fånggröda
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många förfrågningar om huruvida det är tillåtet att bespruta fånggröda som tjänar som insådd gröd...
23.9.2015 EU skjuter upp sitt beslut om glyfosatets godtagbarhet
  Godtagbarheten av glyfosat som används allmänt inom växtskydd har förlängts till 30.6.2016. EU:s ständiga kommittés växtskyddssektion fattade ett...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa