Växtskyddsmedel

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
17.1.2017 Ris och ros till golfbanor för användning av växtskyddsmedel
  Användningen av växtskyddsmedel på golfbanor är enligt Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakningsobservationer huvudsakligen i sin ordn...
12.1.2017 Bara litet växtskyddsmedel används i produktionen av krukgrönsaker
  Utifrån iakttagelser från Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) inspektioner används bara en liten mängd växtskyddsmedel vid odling av sallad o...
4.10.2016 Ny anvisning för skydd av odlingsväxter och vilda växter mot vindavdrift av växtskyddsmedel
  På växtskyddsmedel eller herbicider som används för att bekämpa vissa ogräs, ska i texterna på förpackningen i fortsättningen läggas till en anvi...
29.9.2016 Glyfosatpreparat som innehåller tillsatsmedlet POEA förbjuds
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har återkallat tillstånden för 13 glyfosatpreparat som innehåller tillsatsmedlet POEA (polyetoxilerad talg...
25.8.2016 Växtskyddsmedel orsakade inte humledöd i Eura
  Massdöd av humlor i Eura berodde inte på användning av växtskyddsmedel. Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredningar dog humlorna in...
19.7.2016 Tukes reviderar villkoren för användning av glyfosatpreparat under hösten
  EU:s ständiga kommitté för växtskyddsmedel skärpte villkoren för användning av glyfosat på sitt möte 12.7.2016. Efter övergångsperioderna godtas ...
30.6.2016 Det slutliga beslutet om glyfosat låter vänta på sig
  Godkännandet av glyfosat, som används för bekämpning av ogräs, har fått förlängd tid.  Efter ett halvår av intensiva diskussioner har kommissione...
25.4.2016 Skärpning av restsubstanser av växtskyddsmedel i potatis
  Skärpta krav för restsubstanser från Rizolex 50 SC-produkten, som i Finland används för betning mot silverskorv i potatis. Från och med den 26 au...
28.1.2016 Tukes utvecklar övervakningen av växtskyddsmedel vid undersökning av bidöd
Tukes och Evira utreder ett eventuellt samband mellan användning av växtskyddsmedel och den bidöd som inträffade under sommaren 2015. Laboratoriean...
19.1.2016 Användningen av växtskyddsmedel på en trygg nivå i områden som är populära bland barn och unga
  Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning visar att det används lite växtskyddsmedel i grönområden som är populära bland barn och unga ...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa