Växtskyddsmedel

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
1.2.2018 Hur ska en hållbar användning av växtskyddsmedel främjas? Säg din åsikt!
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) håller på att göra upp en ny handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel.  Utkastet är nu klar...
23.1.2018 Tukes återkallar tillståndet för Rovral 75 WG -preparatet
  Tukes återkallar tillståndet för preparatet Rovral 75 WG som används som växtskyddsmedel. Försäljning och distribution av preparatet upphör 5.3.2...
12.12.2017 Förslag om begränsning av användningen av neonikotinoider till enbart växthus – inget slutligt beslut ännu
  EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om begränsning av användningen av neonikotinoider till enbart växthus. Kommissionens förslag debatterad...
27.11.2017 EU:s omprövningskommitté fattade äntligen beslut om godkännande av glyfosat
  Frågan om att på nytt godkänna glyfosat behandlades på mötet för EU:s omprövningskommitté i Bryssel i dag 27.11.2017. Omprövningskommittén ställd...
9.11.2017 Inget beslut har ännu fattats om godkännande av glyfosat
  Frågan om glyfosat ska godkännas på nytt fanns än en gång på agendan för EU:s tjänstemannamöte i dag 9.11.2017. Kommissionen fick inte heller den...
25.10.2017 Ingen omröstning om förlängt glyfosattillstånd i Bryssel
  Ett nytt godkännande av glyfosat behandlades av den ständiga kommittén under ett möte i Bryssel i dag 25.10.2017. Avsikten var att rösta om forts...
5.10.2017 Framtiden för glyfosat diskuterades i Bryssel
  I dag 5.10.2017 diskuterades frågan om godkännande av glyfosat på EU:s tjänstemannamöte i Bryssel. Syftet var inte att rösta om godkännandet, uta...
25.9.2017 Användning av glyfosat för forcerad mogning av spannmål är förbjuden – intensifierad myndighetsövervakning
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att i Finland är det förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat för forcerad mogning av s...
16.6.2017 Användning av växtskyddsmedel på offentliga områden måste övervägas noga
  Man måste alltid överväga noga om man ska förlita sig på växtskyddsmedel på offentliga områden, och det finns skäl att i första hand gynna andra ...
11.5.2017 Kravet på att testa sprutor har utvidgats
  Kravet på att testa utrustning för spridning av växtskyddsmedel, så som traktorsprutor, har utvidgats till att omfatta all spridningsutrustning s...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa