Säkerheten av kemikalieanläggningar och -upplag

Sökning
DatumRubrik
13.2.2018 Industrianläggningar hanterar riskerna bättre än tidigare
  Identifieringen och hanteringen av risker på industrianläggningar har utvecklats åt rätt håll. Enligt övervakningsstatistiken för 2017 av Säkerhe...
10.3.2017 Brister i underhåll av luktgassystem orsak till olyckan i massafabriken i Veitsiluoto, Kemi
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har blivit klar med sin olycksutredning om explosionen och läckan i ett insamlingssystem för starka luktga...
1.10.2015 Varför lyckas det inte att få slut på kemikalieolyckor?
I produktionsanläggningar där farliga kemikalier hanteras och upplagras är likadana olyckor framme om och om igen. Tar vi inte lärdom av de tidigar...
2.4.2015 Tukes instruerar affärer att förvara brännbara vätskor tryggt
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger affärer anvisningar om förvaring av brännbara vätskor i affärslokaler. Genom trygg förvaring av spolar...