Konsumentsäkerhet

Sökning
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa 
DatumRubrik
21.3.2014 Ögon- och ansiktskydd för airsoftspel har dragits tillbaka från marknaden
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka från marknaden sju för airsoftspel avsedda ögon- och ansiktsskydd som inte är i överen...
17.12.2013 Skyddsredskap avsedda för militärbruk inte lämpliga som personlig skyddsutrustning
  Skyddsredskap som är avsedda för militärbruk, t.ex. hjälmar och skyddsvästar, har sålts till konsumenter felaktigt som personlig skyddsutrustning...
7.10.2013 Obetydliga brister i cigarrettändare
  Vid testning konstaterades bara obetydliga säkerhetsbrister i cigarettändare. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät SGS Fimko Oy testa 10 ci...
27.9.2013 Säkerhetsbrister i prydnadsoljelampor
  Prydnadsoljelampor har dragits tillbaka från marknaden på grund av säkerhetsbrister som upptäckts i dem. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) l...
30.8.2013 Brister i lekutrustningen och dess placering vid inomhuslekplatser
  Vid inomhuslekplatserna handlar man säkerhetsmedvetet, men det finns även brister. Vid den effektiverade övervakning som Säkerhets- och kemikalie...
22.7.2013 Strängare säkerhetskrav på leksakernas kemiska egenskaper
  Från och med den 20 juli 2013 omfattas leksakernas kemiska egenskaper av allt strängare krav. Nya ämnen som är förbjudna eller begränsade i leksa...
19.6.2013 Tukes påminner om säker användning av trampoliner – bara en får hoppa åt gången
Trampoliner orsakar olyckor bland barn varje sommar. De flesta olyckor skulle kunna undvikas genom att använda skyddsnät och att följa instruktione...
16.5.2013 Fler anmälningar om farliga produkter i EU
  I Europeiska unionens medlemsländer gjordes år 2012 sammanlagt 1938 anmälningar om produkter som utgjorde en allvarlig risk för konsumenters häls...
17.4.2013 Torrdräkters säkerhet måste verifieras före utsläppandet på marknaden
  Torrdräkter klassas som personlig skyddsutrustning, som ska uppfylla europeiska säkerhetskrav. Före utsläppandet på marknaden ska de typkontrolle...
18.3.2013 Konsumenterna ska informeras om nanomaterial i kosmetiska produkter
  SHM och Tukes informerar   I fortsättningen kan konsumenterna kontrollera på förpackningen om en kosmetisk produkt innehåller nanomaterial. Även ...
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa