Konsumentsäkerhet

Sökning
Föregående ... 6 7 8 9 10 Nästa 
DatumRubrik
30.8.2013 Brister i lekutrustningen och dess placering vid inomhuslekplatser
  Vid inomhuslekplatserna handlar man säkerhetsmedvetet, men det finns även brister. Vid den effektiverade övervakning som Säkerhets- och kemikalie...
22.7.2013 Strängare säkerhetskrav på leksakernas kemiska egenskaper
  Från och med den 20 juli 2013 omfattas leksakernas kemiska egenskaper av allt strängare krav. Nya ämnen som är förbjudna eller begränsade i leksa...
19.6.2013 Tukes påminner om säker användning av trampoliner – bara en får hoppa åt gången
Trampoliner orsakar olyckor bland barn varje sommar. De flesta olyckor skulle kunna undvikas genom att använda skyddsnät och att följa instruktione...
16.5.2013 Fler anmälningar om farliga produkter i EU
  I Europeiska unionens medlemsländer gjordes år 2012 sammanlagt 1938 anmälningar om produkter som utgjorde en allvarlig risk för konsumenters häls...
17.4.2013 Torrdräkters säkerhet måste verifieras före utsläppandet på marknaden
  Torrdräkter klassas som personlig skyddsutrustning, som ska uppfylla europeiska säkerhetskrav. Före utsläppandet på marknaden ska de typkontrolle...
18.3.2013 Konsumenterna ska informeras om nanomaterial i kosmetiska produkter
  SHM och Tukes informerar   I fortsättningen kan konsumenterna kontrollera på förpackningen om en kosmetisk produkt innehåller nanomaterial. Även ...
20.12.2012 Deltagarna i snöskotersafari behöver noggranna instruktioner
  Kunder som deltar i snöskotersafarier skulle kunna instrueras bättre, framgick det vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes), regionförvaltning...
13.12.2012 Julleksakstest avslöjade allvarliga säkerhetsbrister
Vid det traditionella testet av julleksakers säkerhet upptäcktes allvarliga säkerhetsbrister. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) valde ut 28 le...
19.11.2012 Persienner som orsakar risk för strypning har avlägsnats från marknaden
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsammans med Tullen i samband med övervakning hittat flera persienner som orsakar strypningsrisk fö...
24.10.2012 Brister i tröstnapparnas bruksanvisningar
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt brister i märkningen av tröstnappar. I tillsynsprojektet lät Tukes testa 10 tröstnappar från fy...
Föregående ... 6 7 8 9 10 Nästa