Konsumentsäkerhet

Sökning
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa 
DatumRubrik
22.5.2014 Barnens säkerhet tas upp vid evenemanget HUPS i Esbo den 24 maj
Hur kan vuxna se till att barn inte exponeras för kemikalier? Hurdant är ett säkert barnrum? Hur ser de nya varningsmärkena ut? En säker vardag i b...
7.4.2014 Handboken om ett tryggt hem för barnet hjälper föräldrarna att förebygga faror
  Vad är den vanligaste olyckan som drabbar småbarn och hur kan den förebyggas? Vad ska man tänka på när man möblerar barnkammaren? Och ska barnklä...
25.3.2014 Det starka RAPEX-samarbetet ger förbättrad konsumentsäkerhet
  År 2013 gjordes sammanlagt 2 364 anmälningar om farliga produkter till det europeiska RAPEX-systemet. Antalet anmälningar har fyrdubblats under d...
21.3.2014 Ögon- och ansiktskydd för airsoftspel har dragits tillbaka från marknaden
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka från marknaden sju för airsoftspel avsedda ögon- och ansiktsskydd som inte är i överen...
17.12.2013 Skyddsredskap avsedda för militärbruk inte lämpliga som personlig skyddsutrustning
  Skyddsredskap som är avsedda för militärbruk, t.ex. hjälmar och skyddsvästar, har sålts till konsumenter felaktigt som personlig skyddsutrustning...
7.10.2013 Obetydliga brister i cigarrettändare
  Vid testning konstaterades bara obetydliga säkerhetsbrister i cigarettändare. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät SGS Fimko Oy testa 10 ci...
27.9.2013 Säkerhetsbrister i prydnadsoljelampor
  Prydnadsoljelampor har dragits tillbaka från marknaden på grund av säkerhetsbrister som upptäckts i dem. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) l...
30.8.2013 Brister i lekutrustningen och dess placering vid inomhuslekplatser
  Vid inomhuslekplatserna handlar man säkerhetsmedvetet, men det finns även brister. Vid den effektiverade övervakning som Säkerhets- och kemikalie...
22.7.2013 Strängare säkerhetskrav på leksakernas kemiska egenskaper
  Från och med den 20 juli 2013 omfattas leksakernas kemiska egenskaper av allt strängare krav. Nya ämnen som är förbjudna eller begränsade i leksa...
19.6.2013 Tukes påminner om säker användning av trampoliner – bara en får hoppa åt gången
Trampoliner orsakar olyckor bland barn varje sommar. De flesta olyckor skulle kunna undvikas genom att använda skyddsnät och att följa instruktione...
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa