Konsumentsäkerhet

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa 
DatumRubrik
21.10.2014 Brister i domkrafters säkerhet
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har observerat brister i konstruktionen samt i märkningen och bruksanvisningarna hos domkrafter för konsum...
9.10.2014 Genomslagskraftig tillsyn för miljö- och hälsoskyddet
Miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna söker genomslagskraft genom riskbaserad, synlig tillsyn och utveckling av datasystemen.  Finlands centrala ämbe...
22.9.2014 Ny standard för persienner – risken för strypning ska minimeras
  Nya säkerhetsstandarder har offentliggjorts för inomhuspersienner. Med standarderna vill man förhindra olyckor med persiennernas linor och kedjor...
29.8.2014 Ordning på CE-märkningen av produkter
  Vissa produkter på marknaden ska enligt EU-lagstiftningen CE-märkas, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Exempel på sådana produkter...
22.7.2014 Tukes påminner verksamhetsutövarna om kraven på personlig skyddsutrustning
  Personlig skyddsutrustning på marknaden måste uppfylla europeiska säkerhetskrav, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Skyddsutrustnin...
18.6.2014 Intensifierad övervakning av utomhusgymmens säkerhet
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), kommunerna och regionförvaltningsverket övervakar i sommar intensifierat utomhusgymmens säkerhet. Vid öve...
28.5.2014 Handboken Ett säkert hem för barn finns nu också på svenska
  Handboken Ett säkert hem för barn , som Säkerhets- och kemikalieverket Tukes gav ut på finska i april, kan nu läsas på webben också på svenska. H...
22.5.2014 Barnens säkerhet tas upp vid evenemanget HUPS i Esbo den 24 maj
Hur kan vuxna se till att barn inte exponeras för kemikalier? Hurdant är ett säkert barnrum? Hur ser de nya varningsmärkena ut? En säker vardag i b...
7.4.2014 Handboken om ett tryggt hem för barnet hjälper föräldrarna att förebygga faror
  Vad är den vanligaste olyckan som drabbar småbarn och hur kan den förebyggas? Vad ska man tänka på när man möblerar barnkammaren? Och ska barnklä...
25.3.2014 Det starka RAPEX-samarbetet ger förbättrad konsumentsäkerhet
  År 2013 gjordes sammanlagt 2 364 anmälningar om farliga produkter till det europeiska RAPEX-systemet. Antalet anmälningar har fyrdubblats under d...
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa