Konsumentsäkerhet

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa 
DatumRubrik
18.11.2014 Tukes utredde kemikaliehalter i leksaker
    Enligt resultaten av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) marknadsövervakning uppfyller leksaker som säljs i Finland rätt väl de nya kemikal...
14.11.2014 Test avslöjade inga säkerhetsbrister i drickflaskor och muggar för barn
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) undersökte säkerheten hos drickflaskor och muggar för barn genom att låta Tullaboratoriet testa 15 produkt...
13.11.2014 Brister har observerats i hörselskydd för barn
    Hörselskydd för barn har dragits tillbaka från marknaden på grund av observerade brister i dem. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät Arbe...
21.10.2014 Brister i domkrafters säkerhet
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har observerat brister i konstruktionen samt i märkningen och bruksanvisningarna hos domkrafter för konsum...
9.10.2014 Genomslagskraftig tillsyn för miljö- och hälsoskyddet
Miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna söker genomslagskraft genom riskbaserad, synlig tillsyn och utveckling av datasystemen.  Finlands centrala ämbe...
22.9.2014 Ny standard för persienner – risken för strypning ska minimeras
  Nya säkerhetsstandarder har offentliggjorts för inomhuspersienner. Med standarderna vill man förhindra olyckor med persiennernas linor och kedjor...
29.8.2014 Ordning på CE-märkningen av produkter
  Vissa produkter på marknaden ska enligt EU-lagstiftningen CE-märkas, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Exempel på sådana produkter...
22.7.2014 Tukes påminner verksamhetsutövarna om kraven på personlig skyddsutrustning
  Personlig skyddsutrustning på marknaden måste uppfylla europeiska säkerhetskrav, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Skyddsutrustnin...
18.6.2014 Intensifierad övervakning av utomhusgymmens säkerhet
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), kommunerna och regionförvaltningsverket övervakar i sommar intensifierat utomhusgymmens säkerhet. Vid öve...
28.5.2014 Handboken Ett säkert hem för barn finns nu också på svenska
  Handboken Ett säkert hem för barn , som Säkerhets- och kemikalieverket Tukes gav ut på finska i april, kan nu läsas på webben också på svenska. H...
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa