Konsumentsäkerhet

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa 
DatumRubrik
28.6.2016 Persiennsnören farliga för barn
  Persienners snören och barn är en farlig kombination. Snörena, som ser harmlösa ut, kan medföra en risk för strypning för barn. Störst är risken ...
11.5.2016 Rättsakter om personlig skyddsutrustning ändras
  En ny EU-förordning om personlig skyddsutrustning har publicerats. Kraven i förordningen gäller all personlig skyddsutrustning som för första gån...
25.4.2016 EUs databas över farliga produkter gagnar både konsumenter och företag
  Varje år anmäls över 2000 farliga produkter till europeiska alarmsystemet för farliga produkter (RAPEX). De flesta anmälningarna gällde leksaker ...
19.4.2016 Många säkerhetsbrister i oljelyktor
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa nio oljelampor och -lyktor samt en inredningslykta som fungerar med bioetanol. Ingen av de...
23.11.2015 Att handla tryggt på nätet kräver vaksamhet – även under julen
  Finländarna handlar i år igen en större andel av innehållet i julklappssäckarna på nätet än föregående år. Det lönar sig ändå för konsumenten att...
20.11.2015 Leksaksvapen och nappkedjor dragits tillbaka
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa leksaksvapen och nappkedjor och till följd av testresultaten drogs fyra produkter tillbaka från ...
11.11.2015 Skorstenslösa inredningskaminer kräver bevakning
Nu när det börjar skymma under höstkvällarna vill Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminna konsumenterna om att vara särskilt försiktiga med ...
21.10.2015 Nolltolerans för huvudskador i boboll – fokus på hjälmanvändning och hjälmarnas skick
  Finlands bobollsförbund rf, tillverkare av huvudskydd inom boboll, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samt Arbetshälsoinstitutet påminner om ...
28.8.2015 Tukes och kommunerna utreder säkerheten i simhallar och spaanläggningar
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), regionförvaltningsverken samt kommunerna utreder under hösten säkerheten i simhallar och spaanläggningar....
3.8.2015 Myndighetstillsynen och konsumentskyddet når inte ut till webbutikerna i fjärran länder
  Allt fler finländare köper allt mer från webbutiker. Möjligheterna att göra enkla köp, de obegränsade urvalen och de förmånliga priserna lockar k...
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa