Konsumentsäkerhet

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa 
DatumRubrik
14.12.2017 Tukes varnar om julleksaker som medför kvävningsrisk
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa 20 favoritleksaker inför julsäsongen, av vilka fyra upptäcktes innebära en allvarlig fara....
3.10.2017 Tullen och Tukes intensivövervakar personlig skyddsutrustning
Termen personlig skyddsutrustning åsyftar varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- e...
19.5.2017 Endast en påklädd flytväst räddar
  Den internationella flytvästens dag firas den 20.5. Målet med kampanjen är att påminna om vikten av flytväst alltid när man är ute på vattnet.  S...
27.4.2017 Säkerhetsbrister i maskeraddräkter för barn
  Kring första maj är butikshyllorna återigen fulla av olika slags maskeraddräkter, och många föräldrar köper lustiga första maj-dräkter åt sina ba...
16.3.2017 Effektivt informationsutbyte om farliga produkter är till nytta för företag och konsumenter
  Kontusioner, frakturer, elstötar, hälsoskadliga kemikalier – produkter som inte uppfyller kraven kan orsaka konsumenterna många olika slags faror...
16.2.2017 Torrdräkt är personlig skyddsutrustning
Torrdräkter ska uppfylla de europeiska säkerhetskraven. Torrdräkter som skyddar mot det kalla vattnet om man hamnar i vattnet anses som personlig s...
5.10.2016 Tukes hittade säkerhetsbrister på balansskotrar
  Från och med den senare hälften av 2015 har medier i USA publicerat nyheter om överhettning och eldsvådor som orsakats av balansskotrar. Den sena...
28.6.2016 Persiennsnören farliga för barn
  Persienners snören och barn är en farlig kombination. Snörena, som ser harmlösa ut, kan medföra en risk för strypning för barn. Störst är risken ...
11.5.2016 Rättsakter om personlig skyddsutrustning ändras
  En ny EU-förordning om personlig skyddsutrustning har publicerats. Kraven i förordningen gäller all personlig skyddsutrustning som för första gån...
25.4.2016 EUs databas över farliga produkter gagnar både konsumenter och företag
  Varje år anmäls över 2000 farliga produkter till europeiska alarmsystemet för farliga produkter (RAPEX). De flesta anmälningarna gällde leksaker ...
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa