Mätdon och metrologi

Sökning
DatumRubrik
12.11.2015 Endast en verifierad våg lämpar sig för kommersiellt bruk
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken (RFV) har i år övervakat specialbutikernas vågar effektiviserat. Man har kont...
21.11.2014 Övervakning av mätinstrument: Hälften av vågarna stämmer överens med bestämmelserna
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken har i år effektiviserat kontrollmätningen av säsongförsäljares produkter på t...
18.8.2014 Vågar som inte verifierats är den mest allmänna bristen vid gårds- och torgförsäljning
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken har under sommaren effektiviserat kontrollmätningen av säsongförsäljares prod...
8.5.2014 Vågar på gårds- och torgförsäljning kontrolleras igen i sommar
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken kontrollerar också inkommande sommar effektiviserat säsongförsäljares vågar o...
3.9.2012 Bristfälliga vågar förekom på sommartorgen
  Omkring var sjunde torgvåg var inte helt prickfri, visade det sig när Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kontrollerade mätinstrument på somma...
14.5.2012 Vågarna i saluhallar huvudsakligen i sin ordning
  Verifieringen av vågar som används i saluhallar är i huvudsak välskött. Under vårens lopp har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kontrollerat...
15.8.2006 Vattenmätare som inte uppfyller kraven används fortfarande (15.8.2006)
Säkerhetsteknikcentralen TUKES har utrett i vilken utsträckning de vattenmätare som är i bruk uppfyller kraven. I Finland finns det uppskattningsvi...