Kemikalier och gas

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
28.12.2010 Försäljningsförbud för över hundra av Suomen Ilotulitus Oy:s fyrverkeripjäser
Säkerhetsteknikcentralen Tukes har beslutat att belägga sammanlagt 103 fyrverkeripjäser som importeras av Suomen Ilotulitus Oy med försäljningsförb...
4.10.2010 Farligt gaskylskåp återkallas från marknaden
  Ett flytgasdrivet kylskåp Scandic XC-50 har konstaterats ha en allvarlig säkerhetsbrist. Skåpet alstrar snabbt en farlig mängd kolmonoxid (kolos)...
30.6.2010 Bort med farliga gasapparater från sommarstugorna
  Varje år inträffar flera olyckor som orsakas av gamla gasapparater i sommarstugor. Apparater som är över 30 år gamla och saknar flamvakt borde sk...
15.2.2010 Otillräcklig inertering av tanken orsakade explosionsolyckan på Kuitu Finland Oy
  Tukes har utrett orsakerna till explosionsolyckan på Kuitu Finland Oy:s konkursbos fabriksområde i Valkeakoski och utredningsrapporten är klar. O...
30.12.2009 Eftertanke och noggrannhet krävs av den som använder fyrverkeripjäser
Under den pågående försäljningssäsongen finns det på fyrverkerimarknaden i Finland ca 1800 produkter som godkänts för försäljning. Till skillnad fr...
17.12.2009 Nya regler begränsar användningen av fyrverkeripjäser redan detta nyår
Detta nyår införs flera nya begränsningar för användningen av fyrverkeripjäser. De viktigaste förändringarna ur konsumentens synvinkel är att det b...
9.11.2009 Genom videotävling söks det bästa informationsinslaget för att minska fyrverkeriskador
  Säkerhetsteknikcentralen Tukes ordnar i år en videotävling som del av sin kampanj för fyrverkerisäkerhet. Genom tävlingen söks det bästa informat...
6.11.2009 Flamvakt skulle ha förhindrat kolmonoxiddödsfallen i Siilinjärvi
Tukes har utrett orsakerna till sommarens flytgasolycka i Siilinjärvi som krävde tre dödsoffer och utredningsrapporten har publicerats. Orsaken til...
8.9.2009 Forskningsgrupp reder ut olyckan vid Kuitu Finland
  Tukes (Säkerhetsteknikcentralen) har utnämnt överinspektör Heikki Penttinen (forskningsgruppens ordförande) och säkerhetsingenjör Tanja Heinimaa ...
29.4.2009 Brister i märkningar av gasgrillar
  Enligt Tukes (Säkerhetsteknikcentralens) övervakningsobservationer finns det brister i märkningar av gasgrillar. Grillarna saknar obligatoriska v...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa