Kemikalier och gas

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
10.7.2013 Risk för storolycka i Vihtavuori, Tukes bildar en utredningsgrupp
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) bildar en utredningsgrupp på grund av explosionstillbudet på krutfabriken i Vihtavuori i Laukaa. På fabrik...
4.6.2013 Utlokalisering av tjänster medför utmaningar för tillsynen av kemikalieanläggningar
  De myndigheter som övervakar omfattande kemikalieanläggningar inom EU upplever att utlokaliseringen av tjänster i företag utgör ett hot mot säker...
30.4.2013 Grillsäsongen börjar – tänk på säkerheten när du använder flytgas
  Inför grillsäsongen påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om säker användning av flytgas. För att undvika fettbränder ska gasgrillen re...
11.12.2012 Gasinstallationsföretag, installationsföretag för oljeeldningsaggregat samt företag för besiktning av oljecisterner mister sitt verksamhetstillstånd utan ny anmälan till Tukes
       Gasinstallationsföretag       Installationsföretag för oljeeldningsaggregat       Företag för besiktning av oljecisterner       Räddningsver...
17.11.2012 Tukes på inspektionsbesök till Talvivaara på måndag
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och NTM-centralen i Kajanaland gör ett gemensamt inspektionsbesök i Talvivaara gruva på måndag. Efter besöke...
14.11.2012 Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna intensifierar samarbetet för att lösa problemen i Talvivaara
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Strålsäkerhetscentralen och NTM-centralen i Kajanaland har inrättat en gemensam arbetsgrupp för att intensi...
11.10.2012 Gruvsäkerheten främjas genom nya författningar
  Gruvsäkerheten ska främjas genom nya författningar och metoder. I fortsättningen måste alla gruvor ha en gruvsäkerhetsansvarig, och för nya gruvo...
10.10.2012 Vid olycksutredningen upptäcktes brister i EURENCO Vihtavuori Oy:s identifiering av kemikalierisker
  Skadorna vid branden i EURENCO Vihtavuori Oy:s krutfabrik i Laukas orsakades av förångad eter som brann snabbt. Vid Säkerhets- och kemikalieverke...
7.9.2012 Nordiska tillsynsmyndigheter för kemikaliers och explosiva varors säkerhet möts i Tammerfors
  Den 12–13 september står Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) värd för en konferens i Tammerfors där de nordiska tillsynsmyndigheterna för säke...
19.6.2012 Olycksutredningen visade brister i Talvivaara Sotkamo Oy:s hantering av processäkerheten
Den sannolika tekniska orsaken till olyckan på Talvivaara Sotkamo Oy:s fabriksområde som ledde till en anställds död är en reaktion som orsakades a...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa