Kemikalier och gas

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa 
DatumRubrik
8.11.2016 Tukes utredningsgrupp utreder läckaget av svavelväte vid Stora Enso
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp för att utreda läckaget av svavelväte i luktgassystemet vid Stora Enso Abp...
8.9.2014 Misslyckad inertering vid process orsak till explosion på pyrolysanläggning i Joensuu
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har färdigställt en olycksutredningsraport om en explosion som inträffade 27.3.2014 på en pyrolysanläggnin...
28.8.2014 Kemikalieanläggningar måste samarbeta för att förebygga olyckor
  I Finland finns det hundratals anläggningar som hanterar och lagrar farliga kemikalier och som måste ha beredskap för kemikalieolyckor. I industr...
18.7.2014 Utredning av utsläppet vid Norilsk Nickel Harjavalta har begärts
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har av Norilsk Nickel Harjavalta Oy begärt en utredning enligt kemikaliesäkerhetslagen av det utsläpp av nic...
10.4.2014 Intensivövervakning av kemikalie- och sprängämnesanläggningar gav resultat
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) inledde hösten 2013 en intensivövervakning av kemikalie- och sprängämnesanläggningar som vid periodiska in...
4.11.2013 Oförsiktig hantering och lagring av sprängämnesavfall orsakade fara för storolycka i Vihtavuori
  Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) orsakade brister i hanteringen av sprängämnesavfall från Pyhäsalmi gruva och lagring av avfallet br...
11.9.2013 Tukes effektiviserar övervakningen av de produktionsanläggningar som fått de svagaste omdömena
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har startat en effektiviserad övervakning av de produktionsanläggningar där man upptäckt brister i verksam...
19.7.2013 Tillfälligttillstånd för Forcits nya avfallsförråd
  Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, har genomfört ytterligare utredningar gällande Oy Forcit Ab:s nya förvaringsplatser för avfallscontainrar,...
12.7.2013 Produktionsstopp på Forcits Kemix-fabrik tills avfallscontainrarna har flyttats
  En utredningsgrupp från Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, gjorde under fredagen ett besök på Oy Forcit Ab:s fabrik i Vihtavuori, Laukas. Utr...
11.7.2013 Tukes utredningsgrupp besöker Vihtavuori på fredagen
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredningsgrupp besöker Vihtavuori på fredagen. Tukes utredningsgrupp reder ut tillbudet på Forcit Oy:s fa...
Föregående 1 2 3 4 5 Nästa