Kemikalieproduktövervakning

Sökning
DatumRubrik
29.4.2013 Köp inte lustgas i berusningssyfte
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för att köpa lustgas i berusningssyfte, eftersom inhalering av lustgas kan medföra kvävningsrisk. D...
5.4.2013 Kemikalieimportörer övervakas inom ett europeiskt projekt
  Gemensamt meddelande från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Tullen   Det tredje övervakningsprojektet som koordineras av Europeiska kemi...
28.3.2013 Användning av lustgas i berusningssyfte kan medföra kvävningsrisk
  Gemensamt meddelande från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.   Säkerhets- ...
5.2.2013 Anmälningarna till kemikalieproduktregistret ökade i fjol
  Anmälningarna till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kemikalieproduktregister ökade i fjol, då tillverkarna och importörerna av kemikalier ...
14.1.2013 Säkerheten hos nanomaterial kartläggs i samarbete mellan myndigheter och industri
  Säkerheten hos nanomaterial utreds i ett samarbete mellan myndigheter och industri, i EU:s omfattande Nanoreg-projekt som just nu påbörjas. Finla...
19.9.2012 Säkerhetsdatabladen och kemikalieanmälningarna ska vara enligt den nya EU-förordningen i december 2012
  Från 1.12.2012 ska säkerhetsdatabladen för kemikalier stämma överens med EU-förordningen nr 453/2010. Eftersom kemikalieanmälningarna som lämnas ...
8.6.2012 Skadliga ämnen i konsumtionsvaror ska kontrolleras närmare
  I fortsättningen får konsumtionsvaror som säljs inom Europeiska unionen inte längre innehålla biocider som inte är godkända i EU. Övervakningen a...
26.4.2012 Begränsningarna i användningen av MCPA-växtskyddsmedel i kraft i etapper
  Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) beslut i januari att förbjuda användningen av MCPA-växtskyddsmedel närmare än 25 meter till sjöar och vat...
21.10.2011 Riskhantering av kemikalier i textilier har utretts
Finlands miljöcentrals meddelande   Risker som förknippas med kemikalier i textilier och sätt att minska dessa risker har utretts av Finlands miljö...