Kemikalieproduktövervakning

Sökning
DatumRubrik
18.3.2015 Årligen exponeras tusentals personer världen över för kemikalierna i tvättmedelskapslar – förvara dem utom räckhåll för barn
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner föräldrar om säker förvaring och användning av tvättmedelskapslar. Tvättmedel innehåller kemikali...
18.11.2014 Ämnen som stör hormonfunktionerna orsakar samhället ansenliga kostnader
  Nordiska ministerrådets färska rapport visar att användningen av ämnen som stör hormonfunktionerna orsakar samhället ansenliga kostnader som kund...
17.11.2014 Barnkläder i Tukes test innehöll inte farliga kemikalier
  Inga farliga kemikalier observerades i de barnkläder som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit testa. Tukes lät testa 12 barnkläder från u...
3.9.2014 Lösviktsförsäljning av kosmetika tillåtet – tvättmedel ska säljas förpackade och märkta
  Förbudet mot lösviktsförsäljning av tvättmedel har under de senaste dagarna väckt en livlig diskussion i de sociala medierna. Säkerhets- och kemi...
4.8.2014 Kosmetikareklam får inte vara vilseledande
  De påståenden som används i marknadsföring av kosmetika ska vara sanningsenliga och kunna bevisas, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes...
24.7.2014 Gelnagellack kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för att användning av nagellacket Depend GelLack, som innehåller akrylater, kan orsaka allergiska r...
21.5.2014 Undersökning: Exponering för kemikalier bekymrar var femte finländare
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har hos Taloustutkimus låtit göra en undersökning där man för första gången utredde finländarnas inställni...
13.5.2014 Kemikalier på marknaden övervakas ännu effektivare
Marknadsövervakningen av kemikalier blir effektivare och enhetligare efter att verksamheten överförts från kommunerna till Säkerhets- och kemikalie...
14.1.2014 Tillverkare och importörer av kemikalier förnyade en rekordmängd säkerhetsuppgifter om kemikalier
Tillverkare och importörer av kemikalier gjorde fler anmälningar till Tukes kemikalieproduktregister än någonsin. Den stora mängden förnyelser av a...
30.12.2013 Bättre kemikaliesäkerhet med hjälp av effektivare kommunikation
  Finlands första nationella kommunikationsplan för farliga kemikalier har blivit klar. Beredningen av planen utfördes i ett omfattande myndighetss...