Industri- och konsumentkemikalier

Sökning
DatumRubrik
21.7.2017 Användningen av konserveringsmedlet metylisotiazolinon i kosmetika som sköljs av begränsas ytterligare
  Europeiska kommissionen har fastställt en ny strängare begränsning för användningen av metylisotiazolinon i kosmetiska produkter som sköljs av. I...
14.2.2017 Tukes strävar efter att klargöra villkoren för lösviktsförsäljning av tvättmedel
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill klargöra villkoren för lösviktsförsäljning av tvättmedel för kläder och tvätt- och rengöringsmedel fö...
25.5.2015 Varningsmärkena för kemikalier ändras från och med 1.6.2015 - lär dig de nya märkena senast nu
  De orange-svarta märkena som informerar om kemikaliernas faror ersätts med nya röd-vit-svarta märken.  Från och med första juni får kemikalietill...