Guldvaskning, malmletning och gruvor

Sökning
DatumRubrik
23.3.2018 Malmletning stadd i kraftig tillväxt
  Malmletningen ökade kraftigt 2017. Investeringarna i malmletning steg med 50 procent från föregående år till 61,4 miljoner euro. Bolagen rapporte...
29.8.2017 Kameradrönare överträffade förväntningarna vid övervakning av terräng
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått goda erfarenheter av att använda kameradrönare vid övervakning av terräng. Kameradrönare har anvä...
21.3.2017 Avsaknad av fallhinder ledde till grävmaskinsförares död i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har blivit klar med olycksutredningen om olyckan i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä den 15 decemb...
10.2.2017 Tukes förrättade ett övervakningsbesök på platsen för gruvraset i Aijala
  Vid den nedlagda gruvan i byn Aijala i Salo uppstod 8.2.2017 ett slukhål som ledde till att vatten från gruvan rann ut i den närmaste omgivningen...
20.12.2016 Tukes utredningsgrupp utreder gruvolycka i Kittilä
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp för att utreda en olycka i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä den 1...
21.10.2016 Tukes tar kameradrönare i bruk för gruvövervakning
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) börjar utnyttja kameradrönare för gruvövervakning. Drönaren möjliggör effektivare övervakning av terrängen...
21.9.2015 Gruvdriftens sociala acceptabilitet främjas bäst av transparent verksamhet och kommunikation
  Utmaningen för gruvbranschen är att påvisa att man klarar av att hantera miljö- och säkerhetsfrågorna och således göra gruvdriften socialt accept...
14.9.2015 Gruvmyndigheter i Europa sammanträder för att diskutera gruvverksamhetens sociala acceptabilitet
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd för de europeiska gruvmyndigheternas möte i Finland 15–16.9.2015. Temat under mötet är det sociala v...
23.6.2014 Alla gruvdistrikt i Finland förordnas att ställa säkerhet
  Alla gruvdistrikt i Finland förordnas att ställa en säkerhet för åtgärder som vidtas efter att gruvan lagts ned. Säkerhets- och kemikalieverket T...
27.5.2014 Dödsolyckor sällsynta i finländska gruvor
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) får årligen kännedom om i medeltal 30 olycksfall som sker i gruvor och leder till sjukfrånvaro i minst tre...