Flytgas

Sökning
DatumRubrik
1.9.2017 Brister i säkerheten hos flytgasslangar och gasgrillar
  Tre av tio testade flytgasslangar och en av sex gasgrillar visade sig vara så farliga i de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit ...
28.4.2017 Grillsäsongen börjar − kom ihåg säkerheten vid användningen av flytgas!
  Inför grillsäsongen påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om säker användning av flytgas. För att undvika fettbränder ska gasgrillen re...
27.5.2015 Undvik gasolyckorna – granska och serva anordningarna innan du börjar använda dem
  Varje år inträffar särskilt i sommarstugor flera olyckor och tillbud som orsakas av flytgasanordningar som inte har servats, som är felaktiga ell...
13.6.2014 Rätt användning och underhåll av gasapparater förebygger olyckor
  Gasapparater som inte blivit servade, som fått något fel eller använts oaktsamt orsakar årligen kolmonoxidförgiftningar, gasläckage och bränder. ...
20.6.2013 Undvik gasolyckor på sommerstället
  I samband med användning av flytgas inträffar varje år många olyckor och farliga situationer så som bränder, explosioner och läckage. På tio år h...
6.6.2013 Värmare för gas/eldrift nya riskprodukter på den nordiska marknaden
  På den nordiska marknaden har allvarliga säkerhetsbrister upptäckts i värmare som fungerar med både gas och el. De farliga apparaterna har huvuds...
8.5.2012 Märkningen av gasgrillar fortfarande bristfällig
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt många brister i märkningen av gasgrillar på marknaden. På basis av observationer vid tillsyne...