• Textstorlek aaa

Risk för elstöt från radiotelefonladdare, ta produkten ur bruk

27.4.2017 Pressmeddelande

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt en allvarlig säkerhetsbrist i en radiotelefonladdare. Produkten kan medföra en risk för elstöt. Den aktuella produkten är laddaren för radiotelefon, Jahti Jakt 1A31KG-2, som har sålts av Erätukku. Tukes rekommenderar att produkten inte används.

 

Produkten har sålts i alla Erätukkus butiker och i deras näthandel. Erätukku har nu gått i konkurs.

 

I Tukes test upptäcktes en allvarlig brist i produktens isolering. Nätspänningen kan nå laddningsskenorna av metall och leda till fara för elstöt.

 

Tukes har inte fått kännedom om farosituationer som produkten skulle ha orsakat. Produkten testades i samband med den normala fältövervakningen.

 

Laddaren ska tas ur bruk och lämnas in till ett insamlingsställe för el- och elektronikavfall.

 

Bilder på produkten

Radiopuhelimen laturi Radiopuhelimen laturi

 

 

Närmare upplysningar

Överinspektör Seppo Niemi, tfn 029 5052 167

fornamn.efternamn@tukes.fi

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.