Elektriska produkter

Sökning
Föregående 1 2 3 4 Nästa 
DatumRubrik
11.12.2013 Laddare till bärbara datorer orsakar ofta störningar i andra elapparater
  I den gemensamma kampanj som genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och 18 andra marknadsövervakningsmyndigheter inom EU hittades e...
4.11.2013 Kontrollera att din gamla julbelysning inte är farlig
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ber konsumenterna kontrollera att tidigare inköpt julbelysning är säker innan den tas i användning. Nästan...
16.7.2013 Lågenergilampornas kvicksilverhalter inom tillåtna gränser
  I och med att glödlamporna avlägsnas från marknaden har konsumenterna varit bekymrade över de ersättande lampornas lämplighet och särskilt lågene...
25.6.2013 Tukes varnar för en livsfarlig strömkälla och reseadapter som säljs på webben
  Säkerhets- och kemikalieverket Tukes ber att konsumenterna omedelbart slutar använda en livsfarlig strömkälla och reseadapter och kasserar dem. U...
3.5.2013 Bastuaggregat allt oftare orsak till farliga situationer eller brand
  Antalet bränder och farliga situationer som orsakats av bastuaggregat har fyrdubblats under de två senaste åren. Orsaken till den oroväckande utv...
18.12.2012 Möjligheterna att spåra el- och elektronikapparaters ursprung förbättras
  Skärpt EU-lagstiftning förbättrar möjligheterna att spåra el- och elektronikapparaters ursprung. I fortsättningen ska bland annat en kontaktadres...
27.7.2012 Förebygg bränder genom att följa bruksanvisningen
  Under sommaren har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fått kännedom om flera bränder och tillbud som orsakats av att elapparater använts i st...
29.3.2012 Räddningsmyndigheter utbildas för att bättre urskilja elbränder
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) börjar utbilda räddningsmyndigheter för att urskilja när elektricitet är antändningsorsaken till branden. Ut...
26.3.2012 Europeiska marknadsövervakningsmyndigheter möts i Tammerfors
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd för ett möte för EU:s marknadsövervakningsmyndigheter i Tammerfors 27.3.2012, i vilket deltar repres...
17.2.2012 Sladden till motorvärmaren ska inte lämnas kvar i uttaget efter användningen
Av säkerhetsskäl ska sladden till motorvärmaren alltid kopplas ur efter användningen och får inte lämnas kvar t.ex. i värmestolpen, påminner Säkerh...
Föregående 1 2 3 4 Nästa